Fundaţia Internaţională „Visegrad” oferă burse cetăţenilor Republicii Moldova pentru studii de master şi doctorat la universităţi de stat sau private acreditate din statele membre ale Grupului Visegrad (Republica Cehă, Ungaria, Republica Polonă sau Republica Slovacă).

Potrivit Ministerului Educației de la Chișinău, perioada minimă de studii este un semestru, iar maximă – două sau patru semestre (doar pentru studiile de master). Candidații aleși vor beneficia de o bursă în cuantum de 2300 de euro pentru un semestru.

Pentru informații adiționale referitoare la cerințele de eligibilitate, modalitatea de aplicare, documentele ce urmează a fi depuse, procedura și termenul de examinare a aplicațiilor, condițiile primirii burselor, accesați următoarea adresă web: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program-eap/.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 ianuarie 2016.