În cadrul şedinţei de Guvern din data de 24.08.2011 a fost aprobat proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 414 privind aprobarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/ universitar 2011-2012.

Prin acest act normativ, statul român a crescut oferta de burse alocate elevilor şi studenţilor din Republica Moldova, de la 2150, la 5000 de locuri.
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Petru Funeriu, a declarat în legătură cu importanţa Hotărârii de Guvern: „Mă bucur că ministerul pe care îl conduc stabileşte cu Republica Moldova cea mai trainică legătură cu putinţă: legătura prin educaţie!”
Cele 2850 de locuri alocate suplimentar pentru tinerii români din Republica Moldova în învăţământul preuniversitar şi superior de stat, vor fi repartizate după cum urmează:
1) Învăţământ preuniversitar –  550 de locuri
a) fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă – 250 de locuri;
b) fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă – 300 de locuri.
2) Studii universitare de licenţă (anul I) – 1.920 de locuri
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă –  390 de locuri în cadrul extensiunilor universitare ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi la Universitatea de „B.P. Haşdeu” din Cahul şi ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi la Universitatea „A. Russo” din Bălţi;
b) fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă – 1.530 de locuri, din care 200 de locuri pentru absolvenţi de liceu din România.
3)Studii universitare de masterat –  330 de locuri
a) fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă – 150 de locuri;
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă – 180 de locuri în cadrul extensiunii universitare ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi la Universitatea de „B.P. Haşdeu” din Cahul.
4) Studii universitare de doctorat – fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă – 50 locuri.
În perioada 31 august – 10 septembrie a.c., Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va organiza o nouă sesiune de admitere pentru tinerii de origine română din Republica Moldova în anul de învăţământ 2011- 2012, conform metodologiei de admitere ce urmează a fi publicată pe site-ul http://www.edu.ro/ în cel mai scurt timp posibil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *