Guvernul indian şi cel chinez oferă burse de studii pentru cetăţenii R. Moldova, pentru anul academic 2009-2010, transmite Info-Prim Neo.


Guvernul Indiei, prin intermediul Consiliului Indian al Relaţiilor Culturale, oferă o bursă de studii în domeniul artelor (muzică, dans, pictură, sculptură). Formulare de participare la concurs pot fi ridicate de la Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Direcţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, tel. 23 80 61.Dosarul de participare la concurs se va depune la minister până la 20 februarie 2009.
Guvernul Republicii Chineze oferă o bursă de studii superioare (ciclul II – masterat. Studiile sunt precedate de un an pregătitor pe parcursul căruia se va studia limba chineză.
Solicitanţii profilului „Artă” vor prezenta fotografiile lucrărilor sau casete audio-video, în dependenţă de specialitate. Cheltuielile pentru transportul internaţional vor fi acoperite de către candidaţi. Dosarele se depun la Ministerul Educaţiei şi Tineretului până la 16 martie curent.
Info-Prim Neo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *