Douăsprezece luni lucrate în serviciul public al Republicii Moldova, cunoașterea la un nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și disponibilitatea unei universități din Europa, Statele Unite ale Americii sau Canada de a vă accepta în calitate de masterand – sunt cele trei condiții de bază care vă fac eligibil pentru o bursă de studii, opțiunea II, în cadrul Programului „Burse de masterat pentru tinerii din serviciul public”. Luni, despre șansele oferite de acest program au fost informați tinerii funcționari publici de la Cancelaria de Stat.

„Adițional, este nevoie de acordul autorității publice, în cadrul căreia activați, dar la fel de important e să convingeți Comisia de evaluare că domeniul pentru care ați optat este în concordanță cu activitatea pe care urmează să o desfășurați după finalizarea studiilor”, le-a spus participanților la reuniune Angela Mușet, directoarea Centrului de Informații Universitare (CIU), instituție-coordonatoare a Programului. Ea a subliniat că, după revenirea acasă, beneficiarii de burse sunt obligați să muncească timp de trei ani în serviciul public al țării, în funcția din care au plecat sau într-o poziție superioară, pentru a transpune în practică ceea ce au învăţat în străinătate. Dacă nu respectă acest angajament, timp de 30 de zile, ei vor trebui să restituie banii. Aceeași clauză se aplică în cazul abandonării studiilor.

Cel mai important aspect însă, potrivit Angelei Mușet, ține de modalitatea de aplicare, care este o acțiune individuală. Centrul se implică doar la nivel de suport financiar și informare, și asta deja după ce candidatul este acceptat de una sau de mai multe universități din ţările Uniunii Europene (cu excepţia României), SUA, Canada, Norvegia şi Elveţia. Abia după ce există acordul în scris al universității poate fi solicitată bursa. Decizia este luată de o comisie din care fac parte reprezentanți ai CIU, ai Guvernului Republicii Moldova și ai donatorilor.

Bursele – în valoare maximă de 50.000 USD – sunt oferite pentru anul academic 2013-2014 și vor fi integrale, acoperind taxe de studii/universitare obligatorii, costuri pentru cazare şi masă, asigurare medicală, viză, transport, fonduri pentru materiale didactice și pentru dezvoltare profesională. Domeniile de studiu sunt: Politici educaționale; Studii europene și Drept; Politică socială; Studii pace și soluționarea conflictelor; Politică agricolă și de transport; Management/Politică a mediului; Management/administrație publică; Economie/Economie de Dezvoltare; Sănătate publică. Pentru a-i încuraja pe tinerii funcționari, CIU a dezvoltat și un program de aprofundare a cunoștințelor de limbă engleză, franceză și germană.

Programul „Burse de masterat pentru tinerii din serviciul public” se desfășoară pentru al treilea an consecutiv, în baza unui memorandum semnat între Guvernul Republicii Moldova, CIU și Fundaţia pentru o Societate Deschisă (SOROS), cu sprijinul financiar al Fondului de Urgenţă al Institutului pentru o Societate Deschisă. Scopul programului este de a facilita procesul de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, implicaţi în elaborarea/coordonarea/implementarea politicilor publice, în planificarea strategică și în activitățile de management al autorităţilor.

Până acum, în cadrul programului, la universităţile din ţările UE, precum și din SUA, Canada, Norvegia şi Elveţia studiază/au studiat 28 de tineri: nouă selectați în 2011 şi 19 – în 2012. Nouă dintre bursieri studiază/au studiat în SUA, doi în Canada, iar 17 – în centrele academice din Europa. Pe moment, au revenit acasă și s-au reîncadrat în câmpul muncii cinci beneficiari de burse – doi la Ministerul Mediului și câte unul la ministerele Sănătății, Agriculturii și Industriei Alimentare, și Tineretului. Cei care își continuă studiile reprezintă ministerele Economiei, de Interne, Afacerilor Externe și Integrării Europene, Apărării, Justiției, Finanțelor, Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, precum și Agenția pentru Proprietate Intelectuală și Cancelaria de Stat. Per total, programul presupune alocarea a 60 de burse de masterat pentru tinerii din serviciul public al Republicii Moldova.

Termenul-limită de depunere a formularelor este 25 iunie 2013. Pentru detalii vizavi de procedura de candidare şi de selectare a participanţilor, accesaţi pagina web www.eac.md sau contactaţi Centrul de Informaţii Universitare prin telefon – 22.11.67, 22.11.72 sau prin e-mail – bursefunctionari@eac.md.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *