Guvernul Republicii Arabe Egipt oferă 4 (patru) burse cetăţenilor Republicii Moldova pentru efectuarea studiilor superioare în anul academic 2012/2013.

Cerinţe faţă de candidaţi:
• Cetăţenia Republicii Moldova
Termen de depunere a dosarului la Ministerul Educaţiei, Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană – 10 iunie 2012.

Dosarul candidatului va include:
• Formular de aplicare
• Copia diplomei de bacalaureat şi situaţia academică pentru anii de liceu
• Copia certificatului de naştere
• 6 fotografii recente
• Copia paşaportului
• Cazier judiciar
• Certificat medical
* Documentele vor fi prezentate în limba engleză, franceză sau arabă, cu legalizarea notarială şi supralegalizarea la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova. Candidaţii vor suporta cheltuielile pentru legalizarea actelor la Ambasada Republicii Arabe Siriene.

Bursa acordată include:
– Scutirea de taxă pentru studii şi taxe de înregistrare
– Bursa lunară de 165 lire egiptene (egală cu 20 Euro)
Acomodarea şi călătoria internaţională sunt acoperite din cont propriu.
Pentru mai multe detalii şi obţinerea copiei formularului de aplicare, contactaţi Direcţia Relaţii internaţionale şi integrarea europeană la tel. 238061.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *