Guvernul Republicii Cehe oferă cetăţenilor Republicii Moldova 13 burse universitare şi postuniversitare pentru anul de studii 2010 – 2011, după cum urmează.

4 burse, studii superioare (ciclul I – bachelor):
– cu durata de 3 – 4 ani;
Domeniile: agricultură, economie, inginerie, mediul ambiant/ecologie, managementul resurselor umane.
Limba de instruire – limba cehă.
Începerea studiilor este precedată de studierea limbii cehe timp de 2 semestre.
La concurs pentru studii superioare pot participa deţinătorii diplomei de bacalaureat şi absolvenţii de liceu, promoţia 2010, cu media (nu mai mică de „8”) a diplomei de bacalaureat sau a situaţiei academice calculate pe anii de liceu (pentru absolvenţii cl. XII).

– 9 burse – studii prin masterat cu durata de 1 – 3 ani şi studii postuniversitare (doctorat) cu durata 3 – 4 ani.
Domeniile de studii: agricultură, economie, informatică.
Limba de instruire pentru ambele programe de studii este limba engleză.
Aplicanţii pentru programele de studii în limba engleză vor susţine un examen la limba de instruire, care va fi organizat de către Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova.
Candidaţii vor prezenta în 2 exemplare originale, completate preferabil în limba cehă sau limba engleză, următoarele acte:

Pentru studii superioare
Cerere – formular;
Curriculum Vitae în limba cehă sau engleză;
Declaraţii;
Diploma de bacalaureat şi situaţia şcolară pentru anii de liceu (sau în cazul elevilor clasei a XII-a: certificat de la liceu şi situaţia şcolară pentru anii de liceu);
Situaţia academică de la universitate (pentru studenţii anului I);
Certificat de naştere (copie certificată);
Copia buletinului de identitate;
Certificat medical;
2 fotografii.

Pentru studii de masterat sau doctorat:

Cerere – formular, completată în limba engleză sau cehă;
Curriculum Vitae în limba cehă sau engleză;
Declaraţii;
Diploma de licenţă sau Diploma de studii superioare universitare (pentru studii de masterat);
Situaţia academică sau Supliment la Diplomă;
Diplomă de master (pentru studii de doctorat);
Situaţia academică sau Supliment la Diplomă;
Motivaţie/plan de studii (cercetări);
Rezumat al tezei de licenţă;
2 scrisori de recomandare;
Lista publicaţiilor;
Certificat de naştere (copie certificată);
Copia buletinului de identitate;
Certificat medical.
2 fotografii.

Copiile actelor de studii şi Certificatul de naştere vor fi traduse şi legalizate la notar.

Cheltuielile de călătorie internaţională tur-retur vor fi suportate de către candidaţi.

Actele se depun la Ministerul Educaţiei, Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană. Biroul 437 A.
Data limită de prezentare a actelor – 11 decembrie 2009
Informaţii suplimentare la tel: 23 80 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *