În conformitate cu Acordul de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Chineze în domeniul educaţiei, semnat în anul 2001, cetăţenilor Republicii Moldova li se oferă pentru anul academic 2010-2011

1 bursă de studii superioare (ciclul I):
Studiile sunt precedate de un an pregătitor pe parcursul căruia se va studia limba chineză. Candidaţii vor prezenta următoarele acte traduse în limba engleză sau chineză:

cerere formular (se va scoate la print după transmiterea on-line) Formularul poate fi găsit la adresa laihua.csc.edu.cn;
copia Diplomei de bacalaureat;
Situaţia şcolară pentru anii de liceu;
copia buletinului de identitate;
1 scrisoari de recomandare;
certificat medical (poate fi găsit la adresa laihua.csc.edu.cn. Certificatul medical se va depune în copie, originalul se va păstra la aplicant.

Solicitanţii profilului „Artă” vor prezenta fotografiile lucrărilor sau casete audio-video, în dependenţă de specialitate.

Actele indicate la p.2 şi p. 3 se vor traduce în limba engleză sau chineză şi se vor legaliza la notariat.
Aplicanţii se vor înregistra mai întâi on-line la adresa laihua.csc.edu.cn, apoi vor depune setul de acte la Ministerul Educaţiei, Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană, până la data de 31 martie 2010.

Cheltuielile pentru transportul internaţional vor fi acoperite de către candidaţi.

Informaţii suplimentare la adresa csc.edu.cn sau la tel: 23 80 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *