În conformitate cu Acordul de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Chineze în domeniul educaţiei, semnat în anul 2001, cetăţenilor Republicii Moldova li se oferă pentru anul academic 2009-2010 1 bursă de studii superioare (ciclul II – masterat):


Studiile sunt precedate de un an pregătitor pe parcursul căruia se va studia limba chineză.

Candidaţii vor prezenta următoarele acte traduse în limba engleză sau chineză:
– cerere formular;
– copia Diplomei de Licenţă;
– copia Suplimentului la Diplomă;
– 1 scrisoare de recomandare;
– copia buletinului de identitate;
– certificat medical.

Solicitanţii profilului „Artă” vor prezenta fotografiile lucrărilor sau casete audio-video, în dependenţă de specialitate.

Cheltuielile pentru transportul internaţional vor fi acoperite de către candidaţi.

Informaţii suplimentare la adresa www.csc.edu.cn sau la tel: 23 80 61

Dosarele se depun la Ministerul Educaţiei şi Tineretului pînă la 16 martie curent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *