Guvernul Republicii Moldova, Centrul de Informaţii Universitare şi Fundaţiile pentru o Societate Deschisă au semnat astăzi (30.12.2010) un Acord de parteneriat privind un nou program de burse de masterat pentru funcţionarii publici  

Acordul prevede oferirea funcţionarilor publici din Republica Moldova a peste 60 burse depline pentru studii de masterat în universități prestigioase din Europa de Vest și America de Nord. Scopul programului este facilitarea procesului de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, implicaţi în realizarea responsabilităţilor de elaborare / coordonare / implementare a politicilor publice, planificare strategică şi management al autorităţilor.
Programul vizează funcţionarii publici cu o experienţă de muncă în sectorul public de cel puţin 18 luni.
Bursele sînt integrale şi vor acoperi taxa de studii şi taxele universitare obligatorii, costurile pentru cazare şi masă, materiale didactice, asigurare medicală, viză, transport (un bilet tur-retur pentru rută internaţională şi transport local), fondurile pentru dezvoltare profesională (participări la conferinţe şi cercetări în cadrul studiilor).
Domeniile de studiu sînt următoarele:  politici educaţionale, studii europene şi drept, politică socială, management/politică a mediului, studii  pace şi soluţionarea conflictelor, politică agricolă şi de transport, management/politica agricolă, management/administraţie publică, economie/economie de dezvoltare, sănătate publică, politici publice, afaceri publice europene.
Programul este realizat de Guvernul Republicii Moldova și Centrul de Informaţii Universitare cu sprijinul financiar al Fondului de Urgenţă (creat de către George Soros), precum şi al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă (Programul Burse Regionale). Acesta completează Programul de Suport Tranzitoriu în Consolidarea Capacității Admnistrației Publice implementat de Guvernul RM și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care prevede recrutarea a peste 150 consultanți în diverse ministere (fiind promovați tinerii ce au absolvit instituţiide  peste hotare), instituirea unui sistem de motivare suplimentară a funcționarilor publici și activități de instruire aprofundată.
Pentru informaţii suplimentare Vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii Universitare la: 221172; 221167, la adresa eac@eac.md, sau să vizitaţi paginile web www.gov.md (rubrica informaţie utilă, anunţuri) şi www.eac.md.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *