Guvernul Republicii Populare Chineze oferă burse de studii (masterat, doctorat) cetăţenilor Republicii Moldova, anul de studii 2010 – 2011. Guvernul Republicii Chineze oferă cetăţenilor Republicii Moldova 20 de burse de studii pentru categoria masterat şi doctorat, anul academic 2010-2011, în cadrul instituţiei Nortwest Normal University.

Durata programelor de studii:
Programul de masterat: 2 – 3 ani în funcţie de profil;
Programul de doctorat: 3 – 4 ani în funcţie de profil.

Studiile sunt precedate de un an pregătitor pe parcursul căruia se va studia limba chineză.
Cerinţe către candidaţi:

Cetăţenia Republicii Moldova;
Studii superioare;
Stare bună a sănătăţii;
Vârsta limit㠖 35 ani (pentru studii masterat) şi 40 ani (pentru studii doctorat).

Programul prevede:
Scutirea de taxa pentru studii;
Cazare gratuită în campusurile studenţeşti;
O sumă unică la sosire;
Bursă lunară;
Asigurare medicală gratuită (în condiţiile studenţilor proprii).

Candidaţii vor prezenta următoarele acte traduse în limba engleză sau chineză:

Cerere formular (se va scoate la print după transmiterea on-line) Formularul poate fi găsit la adresa laihua.csc.edu.cn;
Copia Diplomei de Licenţă;
Copia Suplimentului la diplomă sau Situaţia academică pe anii de studii, în funcţie de caz;
2 scrisori de recomandare;
Planul de studii sau de cercetare, după caz;
Certificatul medical (poate fi găsit la adresa www.csc.edu.cn) Certificatul medical se va depune în copie, originalul se va păstra la aplicant;
Copia buletinului de identitate.

Actele indicate la p.2 şi p. 3 se vor traduce în limba engleză sau chineză şi se vor legaliza la notariat.
Aplicanţii se vor înregistra mai întâi on-line la adresa laihua.csc.edu.cn, apoi vor depune setul de acte la Ministerul Educaţiei, Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană, până la data de 22 februarie 2010.
Cheltuielile pentru transportul internaţional vor fi acoperite de către candidaţi.

Informaţii suplimentare la adresa www.csc.edu.cn; www.nwnu.edu.cn sau la tel: 23 80 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *