Guvernul Republicii Slovace a aprobat pentru anul 2009/2010 acordarea unei burse pentru un candidat (cu posibilitatea acordării unui număr mai mare de burse) din Republica Moldova pentru studii complete la o instituţie de învăţământ superior din Slovacia.


La bursa pentru studii superioare ciclul I, II sau doctorantură pot aplica elevii /studenţii ultimului an de studii.
Domeniile prioritare pentru acordarea bursei în anul 2009/2010:
   * Economie şi management
   * Ştiinţe reale
   * Mediu ambiant
   * Arhitectura şi construcţii
   * Construcţii montaj, comunicaţii
   * Ştiinţe agricole
   * Silvicultura
   * Medicina veterinară
   * Hidrologia
   * Medicina
   * Stomatologia
   * Farmacia
   * Balneo-fizico-kinetoterapie şi recuperare

Dosarul candidatului include:
1. Formular de aplicare *poate fi descărcat de pe site-ul: www.minedu.sk
2. Fotografie aplicată pe formular;
3. Actele /actul de studii, cu declaraţia de valoare din partea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, traduse în limba engleză, cu legalizarea notarului;
4. Certificat academic pe anii de liceu sau anii de studii superioare, tradus în limba engleză, cu legalizarea notarului;
5. Certificat de confirmare a titlului obţinut în Republica Moldova *numai pentru aplicanţii la doctorantură;
6. Certificat de naştere, tradus în limba engleză, cu legalizarea notarului;
7. 2 scrisori de recomandare din partea mediului academic (cu indicarea domeniului de activitate şi instituţia);
8. CV-ul semnat;
9. Certificat medical care face parte a formularului de aplicare;
10. Lista publicaţiilor ştiinţifice sau specifice profesiei *numai pentru aplicanţii la doctorantură;
11. Fotografii, slide-uri, casete ale lucrărilor proprii *numai pentru aplicanţii la profilul Arte;
12. Cazier judiciar;
13. Fotocopia buletinului de identitate.

Termenul limită pentru aplicare la minister – 24 aprilie 2009. Telefon de contact: 238061, Direcţie Relaţii internaţionale şi integrare europeană.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *