22 burse, studii superioare;
3 burse studii masterat şi doctorat.


Admiterea la studii se efectuează în bază de concurs .
Concursul/testarea pentru candidaţii la bursele universitare (cetăţeni ai Republicii Moldova, care locuiesc în Gagauz Yeri) se va desfăşura în Comrat, pe data de 26 mai 2009.
Concursul/testarea pentru candidaţii la bursele universitare (cetăţeni ai Republicii Moldova din alte regiuni) şi pentru cei care solicită continuarea studiilor prin masterat sau doctorat, se va desfăşura în incinta Ambasadei Republicii Turcia din mun. Chişinău, pe data de 27 mai 2009.

La concursul de admitere în învăţământul superior din Turcia se pot înscrie atât absolvenţii anului 2009, cât şi absolvenţii şcolilor medii de cultură generală şi licee din anii precedenţi.
Participă la concurs doar cetăţenii Republicii Moldova.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune următoarele acte:

    * Cerere-formular;
    * Buletinul de identitate şi copia acestuia;
    * Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
    * Atestatul de absolvire a şcolii medii sau diploma de bacalaureat, iar pentru absolvenţii anului curent de studii, Situaţia şcolară pentru clasele (X-XI absolvenţii şcolilor medii de cultură generală şi clasele X-XII pentru absolvenţii de licee) şi un certificat de la instituţia de învăţământ, care atestă statutul de elev-absolvent al anului 2009;
    * 2 fotografii 3X4.

Actele se depun la Ambasadei Republicii Turcia din mun. Chişinău (str. Valeriu Cupcea, 60) până la data de 25 mai 2009.

Informaţii suplimentare la tel.: 509-100, 505-110, 509-119.

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană – tel: 23-80-61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *