Guvernul Ungariei, în colaborare cu Institutul Balassi oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilitatea de a participa la programul de burse pentru anul 2014/2015. Bursele sunt oferite în baza Programului de colaborare în domeniul educației și științei între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Resurselor Umane al Ungariei, semnat la 27 februarie 2014, la Budapesta.

Programul include:

– 15 burse pentru ciclul I, studii de licență, la următoarele specialității: Agricultură, Științe, Inginerie și Tehnologie, Relații Internaționale și Studii Europene.

– 10 burse pentru ciclul II, studii de masterat, la următoarele specialități: Agricultură, Științe, Inginerie și Tehnologie, Relații Internaționale și Studii Europene.

– 5 burse pentru studii de doctorat, în orice domeniu de interes.

Dosarul candidatului trebuie sa conțină:

  • 1. Formularul de aplicare;
  • 2. CV;
  • 3. Scrisoare de intenție;
  • 4. Certificat care sa ateste nivelul de cunoaștere a limbii engleze;
  • 5. Copiile actelor de studii, autentificate de notarul public;
  • 6. Scrisoare de recomandare;
  • 7. Copia pașaportului;
  • 8. Certificat medical eliberat de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de studii în străinătate.

* Toate actele urmează a fi traduse în limba engleză sau maghiară și autentificate la notar. Dosarele incomplete nu vor fi supuse examinării.

Partea primitoare asigură:
– scutirea de taxa de școlarizare;
– locuri de cazare în campusurile universitare sau în căminele studențești sau acordarea unei sume de 30 000 de Forinți Maghiari pentru costurile de cazare;
– asigurare medicală;
– bursă lunară, în conformitate cu legislația în vigoare

Costurile de transport urmează a fi suportate de către bursieri.

Dosarele urmează a fi expediate în format electronic la adresa mob@bbi.hu și depuse, în format fizic la Ministerul Educației, Direcția Relații internaționale și integrare europeană, bir. 437A, până la data de 24 martie 2014, pentru ca, ulterior, să fie expediate Institutului Balassi din Ungaria.

  1. Application Form
  2. Information Hungary