Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi acordarea Bursei de Excelență a Guvernului și a Bursei Nominale pentru doctoranzi, pe domenii, pentru anul 2017.

Astfel, în urma concursului organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, 20 de doctoranzi au fost selectați pentru Burse de Excelență, în valoare de 2500 de lei, iar 7 candidați au fost stabiliți drept beneficiari ai Burselor Nominale, a câte 2000 de lei fiecare.  Prioritate la concurs au avut candidații cu media mai mare la examenele de doctorat, care au publicaţii în revistele de specialitate, sunt autori de brevete de invenţie sau participanți la conferinţe naționale și internaționale.

Concursul de obținere a Bursei s-a desfășurat în scopul motivării participanților pentru efectuarea cercetărilor cu impact și publicarea rezultatelor științifice obținute. Bursele obişnuite pentru doctoranzi constituie în medie o mie de lei.

Lista doctoranzilor cărora li se acordă Bursă de excelență a Guvernului pe anul 2017:

Acciu Adriana
Genetică vegetală, anul II, UAȘM

Bogdan Nina 
Biotehnologie, bionanotehnologie, anul III, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Bolohan Livia
Procese și aparate în industria alimentară, anul III, Universitatea Tehnică a Moldovei

Budanaev Ivan
Logica matematică, algebra și teoria numerelor; bazele teoretice ale informaticii, anul II, Institutul de
Matematică și Informatică

Cazacu Stela 
Economie mondială, Relații economice internaționale, anul III, Universitatea de Stat din Moldova

Cîrlig Natalia 
Botanică, anul III, Grădina Botanică (Institut)

Croitori Dorina
Fizica și tehnologia materialelor, anul II, Institutul de Fizică Aplicată

Crotenco Irina
Economie și management în domeniul de activitate, anul III, ASEM

Florea Augustina
Muzicologie, anul III, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Gînsari Irina
Chimie fizică, anul II, Institutul de Chimie

Graur Oleg
Teoria, metodologia administrației publice, anul II, Academia de Administrare Pulică

Ivanova Anastasia 
Ecologie, anul II, Institutul de Zoologie

Jucov Alina
Boli interne, anul III, USMF „N. Testemițanu”

Mantaluța Aliona
Economie și management în domeniul de activitate, anul III, ASEM

Nasalciuc Irina
Economie și management în domeniul de activitate, anul III, Institutul Național de Cercetări Economie

Negară Iulia
Rețele inginerești în construcții, anul III, Universitatea Tehnică a Moldovei

Oloinic Tatiana
Fizică matematică, anul II, Universitatea Tehnică a Moldovei

Purici Svetlana
Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative, anul III, Universitatea de Stat din Moldova

Șeremet Dumitru
Tehnologii și mijloace tehnice pentru industria produselor agricole, anul III, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Troian Sergiu
Geofizică și Seismologie, anul II, Institutul de Geologie și Seismologie

Lista doctoranzilor cărora li se acordă Busa Nominală pe anul 2017

Curmei Nicolai
Bursa „Sergiu Rădăuțanu”
Fizica și tehnologia materialelor, anul III, Institutul de Fizică Aplicată, AȘM

Gorceag Maria 
Bursa „Boris Matienco”
Botanică, anul II, Grădina Botanică, AȘM

Bursa „Dimitrie Cantemir”
Heghea Serghei – Arheologie, anul III, Institutul Patrimoniului Cultural, AȘM

Neagu Natalia
Bursa „Valentin Belousov”

Ecuații diferențiale, anul III, Universitatea de Stat din Tiraspol

Racoviță Silvia
Bursa „Anton Ablov”

Chimia ecologică a apelor, anul III, Universitatea de Stat din Moldova

Radu Iuliana
Bursa „Nicolae Anestiadi”

Reumatologie, anul III, USMF „N. Testemițanu”

Rusu Serghei
Bursa „Petru Ungureanu”

Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice, anul III, Institutul Științific-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare