Planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, cu finanţare din bugetul de stat şi pe bază de contract, urmează să fie stabilit de către Guvern, transmite Info-Prim Neo cu referire la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative aferente politicilor fiscale şi vamale pe anul 2013, publicat pe situl Ministerului Finanţelor.

Actualmente, potrivit Legii învăţământului, competenţa de a aproba Planul de pregătire a cadrelor de specialitate în instituţiile de învăţământ secundar profesional, mediu de specialitate şi în cele de învăţământ superior revine mai multor autorităţi publice. Practica ultimilor ani denotă că această modalitate stimulează o abordare ramurală. În consecinţă apare insuficienţa specialiştilor în unele domenii şi exces în altele, se spune în nota informativă a proiectului.

O altă modificare vizează obţinerea de către instituţiile de învăţământ superior de stat a statutului de instituţie cu autonomie financiară. Actualmente modul de obţinere acestui statut este stabilit prin decizie de guvern. Practica a arătat că această procedură nu permite instituţiilor să activeze independent în aspect financiar, să gestioneze conturi în bănci, să decidă asupra utilizării volumului de alocaţii, soldului de mijloace în conturi etc.

Implementarea reformelor în domeniul educaţiei necesită modificarea statutului actual al instituţiilor de învăţământ superior de stat, transformându-le în unităţi cu autonomie financiară, care vor beneficia de transferuri din buget conform comenzii de stat, pentru numărul de locuri aprobat anual în planul de înmatriculare. În acest context, se propune stabilirea prin lege că instituţia de învăţământ superior de stat este unitate cu autonomie financiară, precum şi principiile în baza cărora se realizează autonomia în plan financiar. Sursa: Info Prin Neo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *