Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei ordinare Hotărîrea cu privire la unele măsuri pentru dezvoltarea jocului de şah în RM, comunică agenţia NOVOSTI-MOLDOVA.


În conformitate cu documentul, şahul a fost calificat drept una dintre direcţiile prioritare în dezvoltarea sportului naţional şi se include în curriculumul disciplinei şcolare «Educaţia fizică» (modulul studierii şahului), începînd cu anul de învăţămînt 2009/2010.
Va fi creat consiliul coordonator pentru implementarea programelor de studiere a jocului de şah în sistemul naţional educaţional, s-a început elaborarea programelor şi materialelor didactice pentru elevi şi pedagogi în scopul studierii şahului, precum şi organizarea în cadrul instituţiilor speciale de învăţămînt a pregătirii cadrelor pentru predarea jocului de şah,
Este de asemenea preconizată organizarea în RM a concursului naţional de şah pentru elevi. «Novosti – Moldova»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *