Deocamdată, doar la nivel de declaraţii, deoarece între Moldova şi Indonezia nu există nici un act legislativ sau normativ, care ar reglementa relaţiile bilaterale în domeniul învăţământului.

Despre acest subiect, a menţionat secretarul trei al Ambasadei Indoneziei în Moldova cu sediul la Bucureşti Widya Airlongga în cadrul întâlnirii din 19 ianuarie 2010 cu Ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, s-a discutat în anii precedenţi de mai multe ori, dar carul nu s-a prea urnit din loc. De la Bucureşti, a mai stipulat sursa citată, am urmărit cu atenţie paşii făcuţi de actuala conducere a ministerului în domeniul dezvoltării sistemului educaţional din Moldova şi am decis de a relua negocierile în direcţia perfectării unui acord bilateral, care ar permite nu numai acordarea de burse studenţilor moldoveni, dar şi alte forme de colaborare în domeniul învăţământului.

La rândul său, Ministrul Educaţiei Leonid Bujor a salutat intenţiile ambasadei şi guvernului indonezian de a susţine sistemul naţional de instruire, subliniind, că instituţia pe care o conduce va susţine orice tentativă de colaborare benefică ambelor ţări şi, în primul rând, semnarea unui acord ce ar permite cooperarea în domeniul învăţământului. În prezent, Moldova are deja semnate documente similare cu mai multe ţări, cum ar fi România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Turcia, Polonia.


Ministerul Educaюiei Naюionale al Republicii Indonezia oferг posibilitate tinerilor din югrile cu care оntreюin relaюii de colaborare (inclusiv єi cetгюenilor Republicii Moldova) de a studia оn Indonezia.

Se oferг 750 de burse pentru 2 programe de studii:

1 an – limba indonezianг єi arta (muzicг tradiюionalг, dansuri tradiюionale єi artizanat indonezian).
6 luni – studierea limbii indoneziene.

Partea indonezianг va suporta cheltuielile ce юin de:
Taxa pentru studii;
Bursa lunarг;
Transferul de la aeroport la instituюia de оnvгюгmвnt;

Cheltuielile pentru cгlгtoria internaюionalг tur-retur vor fi suportate de cгtre participanюi.

Acte necesare pentru participare la concurs:

Formularul de aplicare;
Actul de studii complete (cel puюin studii medii de culturг generalг);
Situaюia єcolarг/academicг;
Certificat medical;
5 fotografii color;
Copia paєaportului pentru strгinгtate.

Sunt eligibili pentru participare tinerii, care nu depгєesc vвrsta de 35 de ani.
Cunoaєterea limbii engleze este obligatorie.
Pentru participare vizitaюi pagina web: www.darmasiswa.diknas.go.id

Pentru informaюii suplimentare contactaюi-ne la tel. 23 80 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *