Elveţia va acorda Moldovei asistenţă cu softuri pentru dezvoltarea instruirii la distanţă, a comunicat joi la Conferinţa Internaţională “Tehnologii, sisteme şi reţele informaţionale” (ITSN-2010), care şi-a început lucrările la Chişinău, academicianul Veaceslav Perju, preşedinte al comitetului organizatoric.

“Sistemul instruirii la distanţă “ILLIAS” este acordat gratuit. În republică el va fi implementat în comun cu Ministerul Educaţiei şi va fi accesibil pentru toate instituţiile de învăţămînt superior”, – a menţionat el.

Potrivit spuselor lui, “prin Internet studenţii de la secţiile de zi şi fără frecvenţă vor obţine acces la cursuri electronice pe serverul mondial. Profesorii instituţiilor de învăţămînt superior de asemenea vor avea posibilitate să plaseze materiale suplimentare pe serverele interne”.

“Softurile sînt foarte moderne şi corespund tuturor imperativelor timpului. Studenţii vor putea să înveţe orice disciplină, aceasta va permite de a îmbunătăţi calitatea instruirii”, – a specificat Perju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *