La Academia de Administrare Publică (AAP) a inceput cursul de instruire ,,Integrarea profesională în funcția publică”, destinat funcționarilor publici, debutanți din cadrul autorităților administrației publice centrale. Cursul se va desfășura până în data de 03 martie și are o durată de 40 ore.

Participanții la curs se vor familiariza cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcționarului public, teoria și practica organizării și funcționării administrației publice. De asemenea, debutanții urmează să-și dezvolte abilitățile de procesare a informației; de elaborare a notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizie, scrisorilor; soluționare a petițiilor; comunicare eficientă, necesare pentru îndeplinirea funcției publice. În acest sens, programul a fost divizat în trei module, care cuprind atât informația teoretică și empirică necesară, cât și informații aplicative ajustate la necesitățile contemporane.

Obținerea acestor abilități va fi confirmată printr-un certificat de absolvire a cursului emis în conformitate cu punctul 10.5 al Senatului Academiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 225 din 26.03.2014, precum și în temeiul punctului 40 din Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a personalului.

Eficiența lecțiilor, utilitatea lor se datorează formatorilor implicați în procesul de predare – cadre didactice ale Academiei, specialiști de înaltă calificare de la Cancelaria de Stat, alte autorități publice centrale – dar și metodelor de instruire, folosite de către ei, precum: prezentare, studiu de caz, brainstorming, discuții în grup, care fac cursul dinamic și interactiv, astfel încât participanții pot asimila mai multă informație în mai puțin timp.