Astăzi rectorul Academiei de Administrare Publică (AAP), Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, și Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor, conferențiar universitar, au avut o întrevedere cu Arthur BAYHAN, consultant superior în probleme economice al Companiei Human Dynamics, sosit la instituția noastră într-o vizită de documentare.

Arthur Bayhan a fost însoțit de Arcadie BARBĂROȘIE, director executiv al Institutului de Politici Publice.

Human Dynamics este una dintre cele mai mari companii din Europa specializată în servicii de consultanță în sectorul public, cu sediul central la Viena, Austria. Scopul vizitei reprezentantului acesteia este de a se documenta în vederea inițierii unui proiect de asistență tehnică pentru Academia de Administrare Publică.

Rectorul Academiei, Oleg Balan, a informat oaspetele despre activitatea instituției de învățământ și rolul acesteia în pregătirea cadrelor de funcționari publici pentru republică, dezvoltarea lor profesională, dar și în asistența metodico-științifică a reformelor în domeniu. Academia de Administrare Publică are o contribuție substanțială la implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016 – 2020.

În opinia sa, actualmente, se impune, în mod imperios, reforma administrativ-teritorială. În această ordine de idei, Academia, susținută de proiectul ,,Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementate de Agenția de cooperare internațională a Germaniei (GIZ), a inițiat organizarea Forumului deschis pentru dezvoltare locală și regională. AAP a desfășurat, în a doua jumătate a anului trecut, primele două forumuri din cadrul acestui proiect, cel dintâi eveniment fiind consacrat reformei administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.

Potrivit rectorului Academiei, anume acest subiect ar putea fi unul de bază în viitoarea cooperare cu Compania Human Dynamics. În context, Oleg Balan s-a referit la bogata experiență de colaborare internațională, acumulată de instituție, la proiectele implementate și în curs de derulare cu susținerea partenerilor de dezvoltare. ,,Academia de Administrare Publică a câștigat toate tenderele interne și internaționale, la care a participat până în prezent”, a precizat rectorul instituției.

Oaspetele a fost familiarizat, de asemenea, cu condițiile de studii și de trai de la Academie. Arthur Bayhan a apreciat drept pozitivă și creativă atmosfera ce domină în instituție.

În rezultatul dialogului s-a convenit de a continua consultările în eventualitatea demarării unei cooperări concrete.