Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost onorată de vizita Excelenței Sale Dlui YAN Wenbin, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, și a Doamnei YE Ting, secretar III la Ambasada Chinei în Republica Moldova. Aceasta a fost prima vizită de informare a diplomatului chinez la instituția noastră în contextul numirii recente a Domniei Sale în funcție.

În cadrul întrevederii, părțile au discutat despre direcțiile de colaborare între universitatea noastră și instituțiile educaționale și cele de profil medical din China, fiind accentuat aportul considerabil al părții chineze în dezvoltarea sistemului medical, dar și a învățământului superior medical din Republica Moldova.