Centrul de Informatii Universitare anunta finalistii concursului Burse de Merit – 2015 pentru cei mai buni studenti ai tarii, editia a XX-a jubiliara, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA si al Companiei Orange Moldova.

In cadrul programului au fost oferite, in baza de concurs, 50 de burse a cite 12000 MDL, dupa cum urmeaza:

  • 35 de burse – pentru studentii de la ultimul an de studii (ciclul Licenta);
  • 15 burse – pentru studentii masteranzi de la primul an de studii (ciclul Masterat).
    Programul in cauza isi propune sa reafirme prestigiul studiilor superioare de calitate in Moldova si sa stimuleze studentii pentru performante academice si implicare activa in cercetari si activitati extracurriculare.

CICLUL I, LICENŢĂ

Nr. Numele, prenumele Instituţia
1. Timofti Daniela Universitatea de Stat din Moldova
2. Enachii Diana Universitatea de Stat din Moldova
3. Bileţchi Vlad Universitatea de Stat din Moldova
4. Gaţcan Diana Universitatea de Stat din Moldova
5. Papanaga Cristian Universitatea de Stat din Moldova
6. Gîrneţ Alina Universitatea de Stat din Moldova
7. Furculiţă Cornelia Universitatea de Stat din Moldova
8. Chiper Maria Universitatea de Stat din Moldova
9. Savcenco Adrian Universitatea de Stat din Moldova
10. Pântea Serghei Universitatea de Stat din Moldova
11. Zarija Marina Universitatea de Stat din Moldova
12. Silosiev Aliona Universitatea de Stat din Moldova
13. Jieri Nicolai Academia de Studii Economice a Moldovei
14. Ţurcanu Ştefan Academia de Studii Economice a Moldovei
15. Porcescu Marcel Academia de Studii Economice a Moldovei
16. Bezer Corina Academia de Studii Economice a Moldovei
17. Ciorchină Alexandrina Academia de Studii Economice a Moldovei
18. Gandrabura Capitolina Academia de Studii Economice a Moldovei
19. Nastas Elena Academia de Studii Economice a Moldovei
20. Dodon Carolina Academia de Studii Economice a Moldovei
21. Lazar Nistor Academia de Studii Economice a Moldovei
22. Muntean Olga Academia de Studii Economice a Moldovei
23. Trudov Nicoleta Academia de Studii Economice a Moldovei
24. Gîscă Veronica Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
25. Covanţev Serghei Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
26. Racu Maria-Victoria Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
27. Burlacu Roman Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
28. Tăbureanu Mariana Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
29. Slutu Maxim Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
30. Palii Anastasia Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
31. Tragic Daniela Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
32. Ţurcanu Elena Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
33. Savenco Ecaterina Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
34. Ostaşevschi Ana Universitatea de Stat din Tiraspol
35. Verlan Veronica Universitatea Tehnică a Moldovei

CICLUL II, MASTERAT

Nr. Numele, prenumele Instituţia
1. Lachi Claudia Universitatea de Stat din Moldova
2. Gîlca Alina Universitatea de Stat din Moldova
3. Eni Carina Universitatea de Stat din Moldova
4. Morozan Raisa Universitatea de Stat din Moldova
5. Raileanu Mihaela Universitatea de Stat din Moldova
6. Chelban Dumitru Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
7. Babileva Anastasia Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
8. Nedelea Constantin Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
9. Sîriţanu Irina Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
10. Şcerbatiuc-Condur Corina Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
11. Rachier Iulia Academia de Studii Economice a Moldovei
12. Roşca Mariana Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
13. Canja Ana Universitatea Tehnică a Moldovei
14. Tagîrş Teodor Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova
15. Bulicanu Ion Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord, de către Consiliul Donatorilor şi Consiliul de Experţi, nominalizat în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor de aplicare şi prestaţiei candidaţilor la Testul de Cultură Generală.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Nr Instituţia Total Dosare Total Burse
1. Universitatea de Stat din Moldova 63 17
2. Academia de Studii Economice a Moldovei 37 12
3. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu” 37 8
4. Universitatea Tehnică a Moldovei 32 2
5. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 16 0
6. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 15 3
7. Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi 12 1
8. Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” 10 3
9. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 9 2
10. Universitatea Slavonă 6 0
11. Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al RM 5 0
12. Universitatea de Stat din Tiraspol 4 1
13. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova 4 1
14. Universitatea de Stat de Cahul “B.P. Haşdeu” 4 0
15. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 3 0
16. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 3 0
17. Universitatea de Stat din Comrat 2 0
18. Universitatea de Stat din Taraclia 2 0
19. Academia de Administrare Publică 1 0
TOTAL 265 50