Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Sofia

American University in Bulgaria

Blagoevgrad, Sofia

New Bulgarian University

Sofia

Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

Plovdiv

University of Rousse “Angel Kanchev”

Rousse, Razdrad, Silistra

Technical University of Varna

Varna

Higher School of Civil Engineering (VSU) “Lyuben Karavelov”

Sofia

Todor Kableshkov Higher School of Transport

Sofia

Technical University of Sofia

Sofia, Plovdiv, Sliven

10  University of Economics – Varna

Varna

11  Burgas Free University

Bourgas

12  Varna Free University

Varna

13  St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo

14  South-West University “Neofit Rilski”

Blagoevgrad

15  D. A. Tsenov Academy of Economics

Svishtov

16  University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy

Sofia

17  University of Chemical Technology and Metallurgy

Sofia

18  University of Shumen “Konstantin Preslavski”

Shoumen, Dobrich, Varna

19  Trakia University

Stara Zagora

20  Medical University of Sofia

Sofia

21  National Sports Academy �Vassil Levski�

Sofia, Nessebar, Borovetz, Vitosha

22  Technical University of Gabrovo

Gabrovo

23  Higher State College of Telecommunications and Posts

Sofia

24  University of National and World Economy

Sofia

25  Burgas Prof. Assen Zlatarov University

Bourgas

26  Medical University Varna “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”

Varna

27  University of Mining and Geology “St. Ivan Rils”

Sofia

28  University of Forestry

Sofia

29  Medical University – Plovdiv

Plovdiv

30  Medical University Pleven

Pleven

31  Agricultural University of Plovdiv

Plovdiv

32  National Academy of Theatre and Film Arts

 

33  Higher School of Insurance and Finance

Sofia

34  National Academy of Arts

Sofia

35  International University College

Dobrich

36  Vasil Levski National Military University

Shoumen

37  National Academy of Music “Professor Pantcho Vladigerov”

Sofia

38  European College of Economics and Management

Plovdiv

39  University of Food Technologies

Plovdiv

40  International Business School

Botevgrad

41  College of Management, Trade and Marketing

Sofia

42  Academy of Music, Dance and Fine Arts

Plovdiv

43  College of Economy and Administration

Plovdiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *