LICENŢĂ, MASTERAT, CURSURI POSTUNIVERSITARE ȘI CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 50%!

În perioada 5 – 28 septembrie, toate facultățile Universității „Danubius”organizează admitere pentru programe de licenţă şi master.

De asemenea se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept și pentru cursurile de formare continuă.

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

  • FACULTATEA DE DREPT– Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) – şi cu predare în limba engleză

Comunicare şi Relaţii Publice(IF, ID)

Asistenţă Managerială şi Secretariat (IF)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

Psihologie (IF)

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 50%!

Pentru cursurile universitare de MASTERAT, candidaţii pot opta pentru:

http://www.univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/luni-%C3%AEncepe-sesiunea-admiterii-din-septembrie-la-universitatea-%E2%80%9Ddanubius%E2%80%9D.html