În acest an, în universităţi şi şcoli profesionale vor fi înmatriculate circa 47 mii de persoane, faţă de 49 mii în 2008. Decizia a fost aprobată de Guvern. Vicepremierul Victor Stepaniuc a spus că reducerea numărului de persoane înmatriculate se explică prin micşorarea contingentului de absolvenţi de licee, colegii şi gimnazii, determinată de situaţia demografică din Moldova.


Peste 20 mii de persoane vor fi admise în instituţii de învăţământ superior, alte 11,4 mii – pentru studii medii de specialitate şi 15,7 mii – în instituţii de învăţământ profesional secundar.

Circa 28 mii de tineri (64%) vor beneficia de burse de la stat. Prin contract vor studia circa 18,8 mii de persoane. Prioritate şi în 2009 se va da specialităţilor inginereşti, agronomice, pedagogice şi altor specialităţi solicitate pe piaţa munci. O atenţie deosebită va fi acordată învăţămîntului profesional secundar, a spus Stepaniuc .

„Acum câţiva ani, în R. Moldova din fiecare 10 de studenţi 6 învăţau în instituţii de învăţământ superior şi doar 4 în învăţământul mediu de specialitate şi profesional. Am avut o perioadă mai mare această piramidă răsturnată, însă în prezent se prefigurează o altă situaţie. În în învăţământul mediu de specialitate şi profesional ajung mai multe persoane şi această tendinţă va fi păstrată şi în următorii ani”, a declarat vicepremierul.

În decizie se precizează că vor fi înmatriculaţi 750 de persoane din raioanele de est ale Moldovei, dintre care 560 cu burse de la stat. De asemenea, se prevede înmatricularea cu burse a 235 de persoane străine, în baza acordurilor interguvernamentale, iar 350 studenţi străini vor fi înmatriculaţi în bază de contract. (IPN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *