Ministerul Educației continuă seria de seminare destinate directorilor instituțiilor de învățămînt privind aplicarea ordinului nr. 77, din 22 februarie 2013 referitor la procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.
În acest context, vineri, 22 martie curent, Ministerul Educației a organizat seminarul de instruire pentru directorii de colegii din țară referitor la recunoașterea, prevenirea și raportarea cazurilor de abuz a copiilor.Potrivit ordinului nr. 77, angajații instituţiilor de învăţămînt sînt obligaţi să comunice imediat serviciilor sociale, autorităţilor tutelare, organelor de ordine publică, inspecţiei muncii cazurile suspecte sau confirmate de pericol iminent pentru copil. Totodată, instituţia de învăţămînt se face responsabilă pentru prevenirea şi soluţionarea, cu eforturile profesioniştilor din instituţie şi a serviciilor din comunitate, a cazurilor de neglijare, abuz fizic sau psihologic depistate.

Ministrul Educației, Maia Sandu, a subliniat în mesajul adresat directorilor că în cazul colegiilor situaţia este specială şi necesită o atenţie aparte: ”Tinerii, în mare parte, nu sînt pregătiţi de familie şi de şcoală să se descurce independent, locuiesc în alte condiţii decît cele cu care erau obişnuiţi, intră în relaţii cu colegi şi oameni noi. Toţi aceşti factori îi fac mai predispuşi riscurilor de a fi victime ale abuzului, neglijării, traficului, exploatării. În acest context, mi se pare deosebit de important ca instituţia educaţională să pregătească şi să împuternicească copiii/tinerii pentru a recunoaşte, preveni şi raporta cazurile de abuz”.

Din numărul total al profesioniştilor din sistemul de protecţie a drepturilor copilului, cei mai mulți care sunt în contact direct cu copiii sînt cadrele didactice. ”Fiecare angajat din sistem trebuie să fie conștient că orice caz de violență sau neglijare a copilului trebuie să fie identificat și examinat conform procedurii aprobate. Doar în aceste condiții vom da un semnal clar tinerilor, părinţilor, profesioniştilor din alte domenii că violenţa faţă de copii nu poate fi tolerată, ascunsă sau considerată ca ceva secundar”, a mai spus Maia Sandu.

Odată cu aprobarea ordinului nr.77, Ministerul Educației a solicitat angajaților instituțiilor de învățămînt să denunțe imediat cazurile de abuz față de copii, dar, în același timp, s-a angajat să instruiască angajaţii din sistemul educațional în privința aplicării procedurilor în acest sens.

În ultimele două luni, experții Ministerului Educației au instruit directorii de școli și grădinițe din 13 raioane. Circa 500 de manageri din sistemul educațional au fost pregătiți să aplice prevederile ordinului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *