În următorul an de studii elevii claselor I-IX vor primi gratuit manuale, iar plata de închiriere a unui manual pentru elevii claselor X-XII va varia între 2,60 lei și 16,70 lei. Ministrul educației Corina Fusu a semnat Ordinul cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învățământul gimnazialși Ordinul cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățământul liceal în anul de studii 2017-2018.

Menționăm că, potrivit  art. 41 al Codului educației nr. 152 din  17.07.2014, elevii din învățământul primar sunt asiguraţi cu manuale şcolare în mod gratuit.  De asemenea, elevii claselor V-IX urmează să primească manuale fără a achita taxa de închiriere, ca urmare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 7 din 16 februarie 2017.

În context, Ministerul Educației elaborează un proiect de modificare a Codului educației, în care vor fi înaintate inclusiv amendamente la prevederile ce vizează asigurarea cu manuale școlare a elevilor de la treapta gimnazială. În același timp, urmează să fie identificate surse financiare suplimentare și să fie evaluat mecanismul de gestionare a asigurării cu manuale școlare.

Până la modificarea cadrului normativ juridic existent, asigurarea cu manuale a elevilor din învățământul gimnazial (clasele V-IX) se va realiza în baza Regulamentului ”Cu privire la asigurarea elevilor claselor I-IV cu manuale”, aprobat prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 876 din 22 decembrie 2015.

În anul 2016, din resursele Ministerului Educației au fost editate 33 de titluri originale de manuale și 12 titluri în traducere, pentru care s-au alocat 27,4 mln lei.