Academia de Administrare Publică (AAP) continuă colaborarea cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), axată pe consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale de nivelul I și II.

În acest context, autorităţile administraţiei publice locale au fost informate cu privire la Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesională, organizate de Academia în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în semestrul I al anului 2017. În conformitate cu Planul aprobat, pe parcursul semestrului I urmează să fie realizate 8 cursuri de dezvoltare profesională a personalului.

În cadrul parteneriatului între instituţiile noastre au demarat deja activitățile de instruire. Astfel, în perioada 25 – 26 ianuarie, a fost elaborat şi realizat cursul de formare a formatorilor „Marketing local și regional pentru dezvoltarea regională competitivă” la care au participat reprezentanţii Academiei de Administrare Publică, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională.

În perioada 28 februarie – 02 martie curent, Academia de Administrare Publică, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), organizează pilotarea cursului Marketing local și regional pentru dezvoltarea regională competitivă.

Scopul cursului este sporirea competenţelor teoretice şi practice ale participanţilor la curs în domeniul marketingului local și regional. Pilotarea oferă posibilitatea de a structura eficient conţinutul acestui modul şi a obţine feed-back-ul participanţilor la curs privind utilitatea şi actualitatea informaţiei prezentate. Propunerile obţinute de formatori în procesul de pilotare a modului vor fi luate în consideraţie pentru a îmbunătăţi conţinutul şi metodologia de predare.

În cadrul training-ului participanţii:

  • îşi vor aprofunda cunoştinţele în domeniul marketingului local şi regional;
  • își vor dezvolta abilitățile de analiză a dimensiunilor brandului de ţară; aplicare a instrumentelor de marketing regional; elaborare a strategiei de brand local/regional; evaluare a identităţile locale, regionale;
  • vor cunoaşte şi aplica metodele moderne de instruire interactivă (prezentări, studii de caz, lucrul în grup, discuţii, joc pe rol etc.);
  • vor fi antrenaţi în activităţi de elaborare şi conducere a unei sesiuni de instruire utilizând metode adecvate şi mijloace vizuale cele mai potrivite etc.

Ulterior, formatorii certificaţi în cadrul training-ului dat vor fi implicaţi la realizarea programelor de dezvoltare profesională care urmăresc scopul de promovare a marketingului local și regional.