Fundaţia „Dinu Patriciu” oferă începând cu acest an universitar, 100 de burse, a câte 300 de lei româneşti, studenţilor moldoveni care vor studia în România.

Pentru a putea obţine o bursă, candidaţii trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, venitul net lunar pe membru de familie inferior pragului de 1.500 lei moldoveneşti şi media ultimilor doi ani de studiu încheiaţi cel puţin egală cu 9.

Înscrierile pentru anul universitar 2010-2011 se vor putea face în perioada 20 ianuarie – 15 martie 2010 şi vor avea loc în două etape. Fişa de participare se va completa on-line pe site-ul www.fundatiadinupatriciu.ro. După ce a fost completată, fişa va fi imprimată şi trimisă prin poştă cu restul documentelor.

Lista câştigătorilor va fi publicată pe 18 iulie 2010 (în cazul candidaţilor elevi în anul terminal al liceului, bursa urmează să fie confirmată la data de 1 octombrie în baza rezultatului repartizării la universităţi în România).

Informaţii suplimentare legate de acordarea acestor burse sunt disponibile pe site-ul www.fundatiadinupatriciu.ro, la secţiunea dedicată programului naţional de burse private „Inventează-ţi Viitorul!”.

În anul 2009, Patriciu se afla pe poziţia 397 din 739 de miliardari ai listei Forbes, averea sa fiind estimată la 1,8 miliarde de dolari (1,3 miliarde euro). Sursa: jurnal.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *