Ministerul Educaţiei (ME) promite să reducă numărul obiectelor studiate de către elevii în şcoli. Despre aceasta a declarat, Nadejda Velişco, consultantul principal al Direcţiei de Analiză şi evaluare a politicilor din cadrul ME, miercuri în cadrul unei mese rotunde privind «Programa şcolară încărcată şi consecinţele acesteia asupra sănătăţii elevilor».

După cum transmite INFOTAG, Velişco a spus că noua curiculă şcolară care va intra în vigoare la începutul anului de studii 2010 va presupune în primul rînd simplificarea programei de studii şi reducerea numărului de obiecte prin comasarea acestora.

«În cadrul obiectelor şcolare elevii trebuie să înveţe materie aplicativă şi calitativă care să le permită să se dezvolte în condiţiile schimbărilor sociale şi a economiei de piaţă. De aceea noua curiculă şcolară va fi modificată conform standardelor internaţionale, iar profesorii vor fi instruiţi înainte de intrarea acesteia în vigoare», a spus Velişco.

Totodată, avocatul parlamentar pentru apărarea drepturilor copilului, Tamara Plămădeală, a spus că pe parcursul anilor numeroşi profesori, părinţi şi elevi s-au plîns că programa de studii este prea încărcată.

«De la începutul anului Centrul pentru Drepturile Omului a efectuat aproape 50 de mese rotunde şi dezbateri publice în raioane privind simplificarea curiculei şcolare, în cadrul cărora 90% din partcipanţi au fost de acord ca copii să înveţe mai multe obiecte practice decît teoretice, iar unele discipline de studii să fie scoase, în timp ce lecţiile de sport să fie majorate», spune Plămădeală.

Aceasta susţine că din cauza programei şcolare prea încărcate, numărul copiilor care suferă de afecţiuni cronice a crescut, iar dezvoltarea acestora precum şi vedera este la un nivel scăzut, aceştia devenind de asemenea foarte nervoşi.

«Elevii din Moldova studiază circa 20 de discipline şcolare, lucru nemaiîntîlnit în ţările europene şi SUA, unde elevii învaţă obiectele care îi interesează şi care le vor ajuta la studiile superioare. În acelaşi timp deşi copii reuşesc să facă faţă programei încărcate, materia studiată nu este relevantă, iar studiile din Moldova nu sînt recunoscute în toate ţările lumii», a precizat ea.

Plămădeală sune că din acest motiv o parte din absolvenţii instituţiilor superioare care au învăţat ani în şir nu-şi pot găsi un serviciu nici în Moldova nici peste hotare, lucru care ar trebui să-i îngrijoreze pe reprezentanţii ME.

În cadrul mesei rotude au participat reprezentanţi ai societăţii civile precum şi elevi de la liceele din municipiul Chişinău, care au spus că fac faţă cu greu programei şcolare încărcate, motiv din care nu pot desfăşura activităţi extraşcolare. INFOTAG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *