Ministerul Educaţiei a semnat la 14 septembrie 2010, un acord de intenţie cu Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova, cu privire la activitatea şcolilor PASCH „Şcolile-partenere ale viitorului”. Declaraţia de intenţie stipulează studierea intensivă a limbii şi civilizaţiei germane în Liceele Teoretice „Mihail Kogîlniceanu” şi „Titu Maiorescu” din mun. Chişinău şi în Liceul Teoretic „Nicolae Gogol” din Bălţi, precum şi continuarea cooperării în domeniul cultural şi educaţional.

Declaraţia a fost semnată de ministrul Educaţiei, Leonid Bujor şi Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Dl Berthold Johannes.

Ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, a menţionat că semnarea acestui acord reprezintă un eveniment important pentru sistemul educaţional din Republica Moldova şi o oportunitate pentru elevi să studieze intensiv limba germană, inclusiv pentru a-şi putea continua studiile în universităţi din Germania. Germania este un partener foarte important pentru Republica Moldova, în toate domeniile de activitate, iar elevii din aceste trei licee sînt mesageri ai acestui parteneriat.

Dr. Berthold Johannes, Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, a mulţumit ministrului Leonid Bujor pentru primirea prietenoasă şi pentru semnarea declaraţiei de intenţie şi a spus că Guvernul Republicii Moldova a pornit pe o cale efectivă pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Totodată, Dl Berthold a apreciat susţinerea oferită de Ministerul Educaţiei pentru studierea aprofundată a limbii germane în instituţii de învăţămînt.

Potrivit prevederilor acordului, elevii din aceste trei licee vor studia limba germană în baza curriculumului naţional la limba străină, acumulînd cunoştinţe ample de limbă germană, iar profesorii vor putea deprinde tehnici moderne de predare.

Republica Federală Germania va delega anual un profesor german la o şcoală din Republica Moldova, care în cooperare cu cadrele didactice autohtone va preda în aceste trei licee limba germană.

Acordul de intenţie a fost semnat pentru o perioadă de patru ani. La momentul actual în jur de 13 mii de elevi studiază limba germană.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *