Referitor la informațiile din mass-media, privind reducerea cu 50% a numărului de locuri de studii acordate de statul român pentru studenții din Republica Moldova, Ministerul Educației al Republicii Moldova vine cu o precizare.

Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ştiinţifice din România pentru anii de învăţământ 2016 – 2019 prevede un număr exact de locuri de studii oferite de guvernele celor două state. Numărul de locuri convenite în Protocol nu s-a redus față de anii precedenți.

Potrivit Protocolului, semnat la 22 decembrie 2016, la Chișinău, România va acorda anual:

a) Pentru învăţământul preuniversitar – 950 de locuri de studii din care:
– 750 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru absolvenţii studiilor gimnaziale din Republica Moldova, din care 75 de locuri pentru Raioanele de est ale Republicii Moldova;
– 50 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai clasei a VIII-a din România;
– 150 de locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, pentru cetăţeni ai Republicii Moldova care doresc să îşi continue studiile în învăţământul din România, la propunerea inspectoratelor şcolare, şi care nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus;

b) Pentru învăţământul universitar – ciclul I – studii universitare de licenţă (sistemul Bologna), 1100 de locuri de studii, din care:
– 700 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obţinută în urma finalizării a 12 clase, din care 70 de locuri pentru absolvenţii liceelor cu predare în limba română din raioanele de est ale Republicii Moldova;
– 300 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din România,
– 100 de locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obţinută în urma finalizării a 12 clase;

c) Pentru învăţământul universitar – ciclul II – studii universitare de masterat (sistemul Bologna) 100 de locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru tinerii din Republica Moldova, absolvenţi cu diplomă de licenţă din România sau alt stat membru al Uniunii Europene sau Confederaţiei Elveţiene sau absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova la specialitățile acreditate de o Agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;

d) Pentru învăţământul postuniversitar – rezidenţiat – 50 de locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, pentru cetăţenii din Republica Moldova, absolvenţi cu diplomă de licenţă (profil: medicină, medicină dentară şi farmacie) din România sau alt stat membru al Uniunii Europene sau Confederaţiei Elveţiene;

e) Pentru învăţământul universitar – ciclul IlI – studii universitare de doctorat (sistemul Bologna) – 50 de locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare (forma de învăţământ cu frecvenţă), pentru cetățenii din Republica Moldova, absolvenţi cu diplomă de licenţă și master din România sau alt stat membru al Uniunii Europene sau Confederaţiei Elveţiene sau absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova la specialitățile acreditate de o Agenție de evaluare a calității, înscrisă în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Menționăm că, pe lângă numărul de locuri de studii convenite în Protocol, la decizia Guvernului României erau oferite anual locuri suplimentare pentru studenții din Basarabia.