Marți, 22 martie 2016, în cadrul ședinței Colegiului Ministerului Educaţiei, au fost aprobate modificări și completări la Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, anul de studii 2016-2017, ca urmare a propunerilor înaintate de cadrele didactice, responsabilii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, reprezentanții serviciilor de asistență psihopedagogică, precum și de către părinți.

În pct.10 al Metodologiei, la lista actelor ce urmează a fi prezentate de către părintele/reprezentantul legal pentru a înscrie copilul în clasa I, a fost adăugat Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare).

La subpunctul 8 al pct. 20 este specificat: ”Comisia raională/municipală de școlarizare organizează procesul de evaluare a maturității școlare și psihosomatice a copiilor care nu au împlinit vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar, nu au frecventat grupa pregătitoare și ai căror părinți solicită înmatricularea în clasa I. Evaluarea maturității școlare se va realiza obligatoriu în prezența părinților, prin aplicarea metodelor și tehnicilor relevante și optime pentru fiecare copil, iar aprecierea gradului de maturitate școlară se va face în raport cu standardele de învățare și dezvoltare a copiilor și cu instrumentul de monitorizare a pregătirii copilului pentru școală”.

Totodată, au fost completate responsabilitățile și competențele Comisiei raionale/municipale de școlarizare, care:

  • – identifică, în colaborare cu Serviciul de asistență psihopedagogică, copiii cu cerințe educaționale speciale, și întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități locomotorii; asigurarea condițiilor de învățare pentru copii cu deficiențe senzoriale; asigurarea condițiilor de învățare pentru copiii cu dizabilități severe multiple și a condițiilor optime pentru alte categorii de copii care au cerințe educaționale speciale;
  • – consiliază părinții copiilor cu deficiențe senzoriale, în caz de necesitate, în luarea deciziei asupra instituției în care va fi înscris copilul în clasa I.

http://edu.gov.md/ro/content/au-fost-operate-modificari-la-metodologia-de-inscriere-copiilor-clasa-i