Senatul Universității ”Danubius” a validat, luni, 25. 04. 2016, noii decani ai facultăților acestei instituții de învățământ superior.

Pentru următorii patru ani de mandat, și-au asumat rolul noului profil al Decanului, așa cum este conturat de către dl. Rector al Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ, respectiv: un bun PR, un om de marketing, mobil și flexibil dar care îndeplinește și rolul de manager al facultății: D-na Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE – Decan al Facultății de Drept (foto: stg.); D-na Lect. univ. dr. Ecaterina NECȘULESCU – Decan al Facultății de Științe Economice (foto: centru) și d-na Lect. univ. dr. Daniela POPA TĂNASE – Decan al Facultății de Comunicare și Relații Internaționale. (foto: dr.)

           Viziunea și misiunea asumate de către noii manageri sunt în deplină rezonanță cu noua strategie managerială adoptată la începutul celui de al doilea mandat al Rectorului acestei Universități:

Lect. univ. dr. Ecaterina NECSULESCU: ”Misiunea asumată ca Decan al Facultății de Științe Economice o reprezintă responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii Universității „Danubius”: internaționalizare, antreprenoriat, open şi online, prin asumarea unei noi mentalități de proiect management indiferent de palierul în care activăm: educație, cercetare – dezvoltare – inovare şi servicii.

Vizibilitatea internaționalăa Facultății reprezintă  un deziderat esențial, a cărui realizare nu se poate concretiza decât prin munca în echipă, prin colaborarea cu întreg  mediul academic al universității,  prin responsabilitate, bazat pe principii etice, respect reciproc şi performanță.”

Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU – DUMITRACHE: ”Urmează patru ani în care Facultății de Drept a Universității ”Danubius” își va desăvârși rolul de lider în domeniul educației superioare juridice internaționale prin pregătirea generațiilor de juriști într-un mediu de învățare și de formare modern și performant, perfect adaptat și deschis provocărilor unor profesii juridice inedite, care aparțin viitorului. Trebuie să ne asumăm rolul acestei facultăți în comunitate, prin calitatea profesorilor, prin mulțumirea si performanțele studenților și prin succesul și profesionalismul absolvenților , trebuie să fie accelerat și vizibil deoarece, doar astfel, vom continua să ne bucurăm de credibilitatea publicului larg în serviciile educaționale oferite. Avem deja o echipă dedicată în care am toată încrederea!

Lect. univ. dr. Daniela POPA TĂNASE: Mi-am propus o serie de proiecte academice, de cercetare si dezvoltare profesională iar fundamentul pentru reușita acestora consider că este dat de profesionalismul și dedicatia colegilor mei. În acest sens, îmi doresc să avem împreună multe rezultate, eu asumându-mi un mandat în care voi dovedi implicare, transparență, suport, deschidere și colegialitate.”