Ministerul Educației înaintează o serie de modificări privind conținutul formularelor noilor tipuri dediplome în învățământul superior. Crearea Spațiului Unic European al Învățămîntului Superior, obiectiv al Procesului Bologna, presupune reformarea învățământului superior național în vederea compatibilizării acestuia cu cel european.

Formularele noilor tipuri de diplome sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 17, 89, 90, 91 și 121 ale Codului Educației, cu recomandările Comisiei Europene și oferă o informație standardizată cu privire la tipul și nivelul calificării, a programului de studii absolvit de către titularul diplomei, a titlului obținut de acesta, precum și media generală a rezultatelor obținute pe parcursul studiilor.

Pentru a asigura transparența sistemului de formare universitară din Republica Moldova și pentru a facilita comparabilitatea internațională a titlurilor și diplomelor, care pot fi obținute în învățământul superior din Republica Moldova, actele de studii se redactează bilingv, în limba română și în limba engleză, oferind o serie de avantaje atât pentru studenți cât și pentru instituțiile de învățământ superior: o calificare clară, inclusiv și pentru cei din străinătate (diploma redactată bilingv); oferă o informație exactă privind programul de formare realizat, titlul obținut, nota medie a  rezultatelor obținute pe durata studiilor; oferă accesul la oportunități de lucru sau studiu în țară și în străinătate, cadru european comun al actelor de studii, transparent; crește vizibilitatea instituției la nivel european.

Formularele noilor tipuri de diplome propuse pentru aprobare, sunt o variantă actualizată a diplomelor eliberate în învățământul superior la finalizarea programelor de studii de licență, de master și de studii integrate, elaborate conform prevederilor Codului Educației și a recomandărilor Comisiei Europene.

Pdf doc