Elevii care deţin certificate ce atestă un nivel superior de competență la oricare dintre limbile străine studiate în clasele liceale vor putea obține automat nota „10” la examenul de Bacalaureat. Aceasta este una dintre noutățile introduse de Ministerul Educației în actuala sesiune.

Pentru a fi scutiți de examen, elevii trebuie să depună o cerere la secretariatul instituţiei de învăţământ, certificatul de cunoaștere a limbii în original și trei copii ale acestuia și o copie a buletinului de identitate. Pentru candidații care au promovat examenul „TOEFL” se acceptă certificatul în format electronic, scrie Ziarul National.

„O comisie va verifica dacă acești candidați întrunesc cerințele pentru acordarea notei zece și va înainta cererile către Agenția de Asigurare a Calității. Urmare a dosarelor primite, agenția va solicita organizațiilor internaționale care au emis aceste certificate să confirme autenticitatea lor și abia atunci va fi acordată nota zece din oficiu”, a explicat viceministrul Educației, Igor Grosu, cum va fi aplicat noul regulament.

Condiții mai bune pentru elevii cu dizabilități

În premieră, în actuala sesiune, elevii cu cerințe educaționale speciale vor avea mai multe facilități. Candidații vor avea timp suplimentar pentru rezolvarea testelor – cu o oră mai mult la trei examene și cu două ore mai mult la proba de limbă străină.

Elevii aflați în scaune cu rotile vor susține BAC-ul în instituții dotate cu rampe de acces și grupuri sanitare adaptate. Cei care nu pot citi din cauza unor probleme grave de vedere sau nu pot scrie având deficienţe neuro-motorii vor dispune de un asistent individual. Candidaţii imobilizaţi la pat pot solicita susţinerea testelor la domiciliu.

„Instrucțiunea care stabilește procedurile de organizare a examenelor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale a fost consultată cu membrii Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării. Documentul a fost elaborat pentru a acorda şanse egale tuturor elevilor”, a punctat Igor Grosu.

Examenele de BAC se vor desfășura în perioada 2-19 iunie. La sesiune s-au înscris circa 27 de mii de candidați, inclusiv șapte mii de restanțieri din anii precedenți.