Circa 100 de cadre didactice din învățământul profesional tehnic participă luni, 20 iunie, în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat de Ministerul Educației, cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al UE, cu scopul de a elabora noi curricula la specialități. Noile curricula se vor axa pe dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorilor specialiști, urmând să răspundă prioritar cerințelor pieței muncii.

Silviu Gîncu, șef direcție ÎPT la Ministerul Educației, a menționat, la deschiderea atelierului de lucru, că elaborarea noilor curricula reprezintă o etapă importantă în vederea sporirii calității învățământului profesional tehnic, aceasta fiind o prevedere a Codului Educației și Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic. “Instituțiile de învățământ profesional tehnic urmează să fie acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, iar elementul de curricula are o pondere semnificativă, aceasta fiind o condiție importantă pentru evaluarea pozitivă a acestora”, a spus el.

Adrian Stoica, Lider de Echipă al Proiectului de Asistență Tehnică al UE, a precizat, la rândul său, că elaborarea noilor curricula în ÎPT reprezintă o premieră pentru Republica Moldova. “Dacă în prezent fiecare instituție se ghidează de propriul curriculum, atunci pe viitor vom avea un curriculum comun pe specialități și meserii. Elevii vor deține un set comun de competențe profesionale, recunoscute nu doar la nivel național, dar și peste hotare, aceasta fiind o realizare importantă a reformei învățământului profesional tehnic”.

În cadrul atelierului de lucru, expertul national Anatol Gremalschi, a explicat participanților principalele etape în dezvoltarea noilor curricula, precum și principiile de care se vor ghida în activitatea lor. “În învățământul profesional tehnic se pune accent pe capacitatea elevilor de a executa anumite lucrări și nu a le explica. De aceea noile curricula la specialități și meserii trebuie să fie orientate în primul rând spre dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor”, a spus Gremalschi.

Expertul internațional Genevieve Mc.Cabe a vorbit cadrelor didactice despre experiența internațională în elaborarea curricula, punând accentul pe asigurarea calității în elaborarea curriculumului național, dar și asigurarea elementelor opționale (locale) ale curriculumului.

De notat că un atelier de lucru similar va fi organizat miercuri, 22 iunie, pentru cadrele didactice din școlile profesionale. La încheierea atelierelor de lucru, participanții vor elabora proiectele de curriculum, urmând evaluarea și aprobarea oficială a acestora de către Ministerul Educației, precum și aplicarea în școală începând cu luna septembrie curent.