Guvernul a aprobat o decizie care permite pregătirea studenților în domeniul chimiei biofarmaceutice. Instituirea acestei specialități este rezultatul unei colaborări între USM și Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu”.

Absolvenții se vor putea angaja în calitate de chimiști în laboratoarele de analiză a preparatelor medicamentoase, în laboratoare de cercetări sau de studii a eficacității medicamentelor, de testare și înlăturare a efectelor secundare, la întreprinderi de producere a medicamentelor.

Inițiativa aparține Ministerului Educației și este lansată deoarece, în ultimul timp, industria farmaceutică s-a dezvoltat de trei ori mai rapid decît industria chimică. Crearea unui nou medicament se bazează pe cunoștințe fundamentale în chimie și biochimie. Detalii