Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (ISPCA) Vă invită la Cursuri de instruire inițială a mediatorilor. 

Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare  a conflictelor.

ISPCA este abilitat de către Consiliul de Mediere cu dreptul de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire inițială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

Cursul se organizează în conformitate cu cerințele Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor (Hotărârea Consiliului de Mediere nr.1 din 26.02.2006).

Durata cursului este de 80 de ore contact direct. Principalele subiecte sunt:

–        Medierea. Noțiune, principii, esență, etc.;

–        Cadrul normativ național și internațional ce reglementează medierea;

–        Conflictul – aspecte psihologice de gestionare a conflictelor;

–        Tehnici și tactici de mediere;

–        Specificul medierii conflictelor penale;

–        Specificul medierii conflictelor civile;

–        Simulări a procesului de mediere.

Formatorii ISPCA sunt mediatori, psihologi, juriști cu experiență practică în domeniul medierii și formării. În cadrul procesului de formare sunt folosite metode interactive moderne de instruire. Graficul de formare  este ajustat necesităților persoanelor angajate în câmpul muncii – orele de instruire sunt desfășurate luni-vineri seara și în zilele libere.

Doritorii sunt invitați să depună dosarele până la data de 27 martie 2017, la sediul ISPCA.

Dosarul personal trebuie să conțină:

  1. Cerere de înscriere la cursul de pregătire inițială a mediatorilor;
  2. CV-ul;
  3. Copia buletinului de identitate;
  4. Copia Diplomei de studii superioare de licență.

Cursul de instruire inițială a mediatorilor va fi demarat pe data de 27 martie 2017, luni, orele 18-00, aula 202.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Ne găsiți pe adresa str. Voluntarilor 8/3, vedeți aici unde suntem

troleibuzele nr. 13, 16, 21;

autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca),

maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de politie sect. Ciocana).

Persoana de contact Dl. Alexei Crivenchii,

tel: +373 79424201; +373 68199443

e-mail: prorector.ispca@mail.ru promediere@mail.md

ATENȚIE! Persoanele care intenționează să dobândească calitatea de mediator în Republica Moldova urmează să satisfacă condițiile prevăzute în art.12 alin.(1) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din  03.07.2015.

Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)are capacitate deplină de exercițiu;

b) deține diplomă de studii superioare de licență;

c) nu a fost condamnată anterior pentru infracțiuni grave, deosebit de grave, excepțional de grave, săvârșite cu intenție;

d) nu are antecedente penale pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave;

e) are reputație ireproșabilă;

f) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;

g) a absolvit cursurile de formare inițială a mediatorilor;

h) a susținut examenul de atestare a mediatorilor.

– See more at: http://www.civic.md/component/content/article.html?id=36466#sthash.Xp7Kis38.dpuf