Ofertă de burse parvenită in partea Ministerului Afacerilor Externe al României Anul de studii 2010 – 2011
Ministerul Afacerilor Externe al României (Divizia Relaţii Culturale, Educaţionale şi Ştiinţifice), oferă 85 burse universitare şi postuniversitare pentru cetăţenii străini, care provin din ţările, care nu sunt membre ale Uniunii Europene (inclusiv şi Republica Moldova).

Domeniile prioritare: Ştiinţe politice şi administrative; Ştiinţe ale educaţiei; Cultură şi civilizaţie românească; Jurnalism; Studii tehnice; Petrol şi gaze; Ştiinţe agricole; Medicină veterinară; Arhitectură; Arte.

Bursele se acordă pentru 3 categorii de candidaţi:

Studii superioare de licenţă (Ciclul I): Acest program se adresează absolvenţilor de liceu. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3-6 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese, şi se încheie cu susţinerea examenelor de licenţă.
Studii superioare masterat (Ciclul II): Acest program se adresează absolvenţilor de studii superioare de licenţă şi se derulează pe o perioadă de 1,5 sau 2 ani în funcţie de profil.
Studii postuniversitare doctorat: Acest program se adresează absolvenţilor programului de masterat şi se derulează pe o perioadă de 3 – 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea tezei de doctorat.

Dosarele pentru aplicare vor conţine:

Documentul care atestă ultimul ciclu de studii absolvit (în cazul în care candidatul se află în ultimul an de învăţământ preuniversitar, superior (ciclul I sau II), la dosar se depune o adeverinţă, care să confirme faptul că aplicantul este absolvent al anului de studii 2009-2010, cu menţiunea datei la care i sa va elibera Diploma în original) Candidaţii care optează pentru studii postuniversitare vor depune toate actele de studii obţinute anterior;
Foaia matricolă a studiilor absolvite;
Certificatul de naştere;
Paşaportul în copie legalizată;
Certificatul medical;
Formulare de aplicare;
Curriculum Vitae;
4 fotografii recente;

Dosarele complete se depun de către candidaţi, în 2 exemplare – unul conţinând copiile legalizate, conform originalului, iar cel de-al doilea reprezentând o copie simplă după primul dosar, numai la misiunile diplomatice ale României în străinătate sau la misiunile diplomatice ale statelor de origine acreditate la Bucureşti.
Misiunile diplomatice înaintează dosarele aplicanţilor, pentru înregistrare la Ministerul Afacerilor Externe al României, Divizia Relaţii Culturale, Educaţionale şi Ştiinţifice.
Data limită de înregistrare a dosarelor parvenite prin intermediul misiunilor diplomatice la Divizia Relaţii Culturale, Educaţionale şi Ştiinţifice a MAE al României este 15 aprilie 2010.

Informaţii suplimentare la tel.: 23 80 61
Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană. Ministerul Educaţiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *