La Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, desfăşurat în perioada 22-24 martie 2017 la Complexul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, ajuns la cea de-a XV-a ediţie, Universitatea Tehnică a Moldovei a participat cu 16 lucrări prezentate de colective de cercetători de la 5 facultăți: Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Electronică și Telecomunicații; Calculatoare, Informatică şi Microelectronică; Tehnologia Alimentelor; Textile şi Poligrafie.

Lucrările au fost însoțite de prezentări grafice, video, machete, prototipuri, date privind impactul social, financiar al lucrării şi s-au bucurat de o apreciere înaltă a juriului internaţional. Astfel, activitatea de cercetare şi inovare a UTM a fost menţionată cu două premii speciale (diplome de excelenţă şi cupe) –  Premiul Special al Salonului PRO INVENT şi Premiul Special al Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare ICPE-CA, Bucureşti.

Lucrările expuse la standul UTM au fost premiate cu 15 medalii de aur, 2 medalii de argint, dar şi multiple diplome de excelenţă.

De o apreciere deosebită s-au bucurat lucrările colectivului de cercetători condus de acad. Ion BOSTAN, care au fost menţionate cu 4 medalii de aur şi 3 premii speciale – Premiul Special al Patronatului Român din Cercetare şi Proiectare (diplomă şi cupă), Premiul Special al Asociaţiei Române pentru Tehnologii Neconvenţionale (diplomă şi medalie), Premiul Special al Camerei de Comerţ şi Industrie a mun. Bucureşti (diplomă de excelenţă şi cupă).

Acelaşi colectiv de cercetători s-a învrednicit de Diploma de Excelenţă pentru inventică şi Distincţia „Prof.univ., dr. ing. Dorel CERNOMAZU”, acordată de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru lucrarea „Instalaţie eoliană cu ax vertical”. Totodată, Premiul Special al Asociaţiei Române pentru Tehnologii Neconvenţionale (Diplomă şi Medalie) a fost acordat colectivului de autori condus de prof. univ. Valerian DOROGAN pentru lucrarea „Dispozitiv de măsurare a diametrului miezului microfirelor şi a grosimii izolaţiei din sticlă utilizând efectul de transparenţă optică”.

În acest an organizatorii Salonului PRO INVENT au instituit Premiul „OPERA OMNIA”, care se acordă pentru contribuţii remarcabile aduse dezvoltării inventicii româneşti. Este îmbucurător faptul că de acest Premiu s-au învrednicit şi reprezentanţii Universităţii Tehnice a Moldovei: prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM; prof. univ., dr. hab. Valerian DOROGAN, prorector pentru cercetare şi doctorat, și prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU.

Salonul PRO INVENT este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale și a Ministerului Cercetării şi Inovării din România având ca parteneri Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România, Agenţia de Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, Forumul Inventatorilor Români.

http://utm.md/blog/ploaie-de-premii-pentru-utm-la-pro-invent-2017/