Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) selectează studenţi care doresc să efectueze practica de producţie în cadrul Asociaţiei Fermierilor din Bavaria (Germania) si va avea loc la data de 24 şi 25 martie, ora 15.00 la Catedra de Limbi Moderne.

uasm-sediu

Pentru interviu candidaţi au nevoie de următoarele acte:

  • Copia buletinului de identitate;
  • Certificatul de înmatriculare tip (Immatrikulationsbescheinigung) ŞTAMPILAT şi SEMNAT. ATENŢIE – corectări, rectificări etc. nu se admit;
  • Certificatul medical – (Gesundheitszeugnis);
  • Copia PERMISULUI DE CONDUCERE – minim. tractor şi automobil mic (categoriile B si tractoare);
  • Chestionarul cu datele personale respectiv preferinţele de practică – completat citeţ si prevăzut cu POZĂ.

Pentru detalii