Diriginții de clasă vor fi obligați să dețină 2 documente

Profesorii și de directorii din instituțiile de învățământ general din Moldova vor trebui să îndeplinească în continuare doar câteva din cele 190 de documente obligatorii. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a definitivat deja un proiect în acest sens, oferind primele rezultate a “procesului de debirocratizare”, promis acum o lună.

Astfel, potrivit proiectului „Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general”, profesorul la clasă trebuie să dețină 2 documente, să elaboreze Portofoliului profesorului, care conține 4 documente și să completeze catalogul școlar. Totodată, acesta va fi obligat să prezinte conducerii instituției două rapoarte la disciplina de studiu predată.

Diriginții de clasă, potrivit proiectului, vor fi obligați să dețină 2 documente, să elaboreze Portofoliul clasei ce conține 5 documente și să completeze 6 documente.

La fel, diriginții de clasă, în vederea evidenței datelor cu referire la colectivul de elevi al clasei, vor trebui să întocmească și să prezinte conducerii instituției două tipuri de rapoarte.

Directorii adjuncti pentru instruire, întru asigurarea cadrului de organizare a procesului instructiv (predare, învățare, evaluare) la nivelul instituției de învățământ va fi obligat să dețină patru documente, să elaboreze Portofoliului managerului, ce conține, de asemenea, 4 documente și să completeze trei documente.

Ghid practic #1 pentru candidatii la studii

Potrivit proiectuluidirectorul adjunct pentru instruireîn vederea monitorizării și evaluării cadrului de organizare a procesului instructiv (predare, învățare, evaluare) la nivelul instituției de învățământ, va fi obligat să întocmească și prezinte 6 tipuri de rapoarte.

Persoanele care dețin funcția de director adjunct pentru educație vor fi obligate să dețină 4 tipuri de documente, să elaboreze Portofoliul Managerului, ce conține 3 acte normative și să completeze 3 documente.

Directorii adjuncti pentru educație va fi obligat să întocmească și să prezinte conducerii 5 tipuri de rapoarte.

Directori adjuncti pentru gospodărie, în vederea asigurării condițiilor de organizare și funcționare a instituției de învățământ, va fi obligat să dețină și să completeze Pașaportul tehnic al instituției, să elaboreze 4 tipuri de documente și să completeze alte 4. De asemenea, în vederea asigurării funcționalității bazei tehnico-materiale a instituției de învățământ, directorul adjunct pentru gospodărie va fi obligat să întocmească și să prezinte trei tipuri de rapoarte.

Directorii instituțiilor de învățământ, conform Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, va fi obligat să dețină documentația aferentă activității de conducător al instituției (conform Regulamentului –tip de organizare și funcționare a instituției de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul ministrului nr.235 din 25.03.2016) în calitatea sa de reprezentant al instituției de învățământ în relațiile cu persoanele juridice și fizice; de angajator; de manager al instituției de învățământ; de ordonator de credite; în fine, de președinte al structurilor de conducere și consultative din instituția de învățământ. Să elaboreze 3 tipuri de documente și să completeze 2. Detalii pe Deschide.md