În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014, la Beijing, elevilor/ studenților cetățeni ai Republicii Moldova li se acordă pentru anul academic 2017-2018, 5 burse de studii la ciclul I și II.

Studiile sunt precedate de un an pregătitor, pe parcursul căruia se va studia limba chineză și terminologia specifică profilului de specialitate selectat.

Candidații vor prezenta un dosar cu următoarele acte traduse legalizat în limba engleză sau chineză:

  1. Formularul de înregistrare completat și imprimat, după transmiterea on-line al acestuia. Formularul poate fi găsit pe site-ul: http://www.csc.edu.cn/laihua
  2. Copia Diplomei de studii și a Suplimentului acesteia sau Certificatul ce atestă statutul de elev al clasei terminale și situația școlară pe anii de liceu (cu media calculată pentru clasele X, XI și XII, sem. 1). Copiile urmează a fi legalizate notarial.
  3. Proiectul de studiu/ cercetare/ creație artistică (în limbile chineză sau engleză). Candidații care solicită o bursă la profilul Artă vor prezenta și un CD cu lucrările personale.
  4. 2 scrisori de recomandare din partea a două cadre didactice din domeniul în care se solicită bursa.
  5. Certificatul medical, completat în limba engleză (poate fi găsit pe site-ul http://www.csc.edu.cn/studyinchina, sau poate fi desărcat aici ). Certificatul medical se va depune în copie, originalul păstrându-se la candidat.
  6. Scrisoarea de acceptare la studii din partea universității în care urmează a se realiza studiile (în cazul în care această scrisoare nu va fi prezentată, Consiliul Burselor din China își asumă dreptul să facă unele modificări privind opțiunile care au fost indicate în formularul de înregistrare referitor la modulul selectat, durata studiilor sau instituția de învățămît superior în care se vor realiza studiile).
  7. Certificatul care atestă cunoașterea limbii chineze (HSK), după caz.

Procedura de înscriere:
Înregistrarea on-line pe site-ul
http://www.csc.edu.cn/laihua sau www.campuschina.org cu utilizarea numărului de înregistrare unic pentru candidații din Republica Moldova: Agency No. 4981.

Dosarele se vor depune la Ministerul Educației, Direcția Relații internaționale și integrare europeană, în 2 exemplare, până la data de 30 martie 2017.

Important: Cheltuielile de transport internațional vor fi suportate de către candidați.

Informații suplimentare despre programul de burse pot fi găsite la adresa de aici sau la tel: 0 (22) 23 80 61

Calatoreste gratuit

.