Programul ROMA EDUCATION FUND/SP de BURSE UNIVERSITARE în Drept şi Ştiinţe Umaniste (REF/LHP)!

Programul acordă burse universitare, pe bază de concurs, studenţilor Romi, care doresc să-şi urmeze studiile în învăţământul mediu de specialitate sau cel universitar. Bursele Universitare REF/LHP au menirea să acopere taxele de studii, costul cărţilor şi, parţial, cheltuielile pentru cazare. Bursa este prevăzută pentru un singur an universitar, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în bază de concurs, pentru anul următor de studii.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

(a) să fie admişi la o instituţie de învăţămînt (universitate sau colegiu cu învăţămînt mediu de specialitate) acreditată de stat, cu frecvenţă la zi, în ţara de origine sau rezidenţă în toamna anului academic 2017 – 2018;
(b) ori, sa fie în prezent bursieri ai Programului, care pot candida pentru reînnoirea bursei.

Programul de Burse Universitare REF/LHP are posibilitatea să ofere burse universitare aceluiaşi candidat pentru următoarele studii: studii în cadrul colegiilor cu învăţămînt mediu de specialitate (pînă la 20 % din numărul total de aplicanţi), BA (licenţă), MA (masterat), PhD (doctorat).

Termen limită de aplicare online – 16 mai 2017!

Formularul Online de Aplicare, criteriile de eligibilitate, precum şi instrucţiunile de aplicare pot fi accesate pe pagina web a REF-ului:

http://www.romaeducationfund.hu/program-de-burse-drept-si-s…

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare:
str. Puskin 16, MD 2012 Chişinău
Coordonator Program – Nadejda Raicu, Tel: +373 22 221172
E-mail: n.raicu@romaeducationfund.org