Centrul de Informaţii Universitare şi Institutul pentru o Societate Deschisă continuă să invite pe cei interesaţi să aplice pentru burse de studii, opţiunea II, în cadrul programului de instruire şi dezvoltare profesională pentru funcţionarii publici din Moldova. Scopul programului de burse este de a facilita procesului de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, implicaţi în realizarea responsabilităţilor de elaborare/coordonare/implementare a politicilor publice, planificare strategică, management al autorităţilor.

Programul vizează tinerii profesionişti sau la mijloc de carieră din serviciul public, funcţionarii publici sau persoane care activează în cabinetele demnitarilor, persoanele cu funcţie de demnitate publică şi persoanele care activează în cadrul administraţiei publice locale.

Funcţionarii publici, persoanele din cabinetele demnitarilor şi demnitarii din cadrul Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Justiţiei şi Oficiului pentru Reintegrare vor avea prioritate în procesul de selecţie.

Programul oferă burse de studii de masterat pentru anul academic 2013-2014. Bursele de studii vor fi integrale. Bursele vor acoperi taxa de studii şi taxele universitare obligatorii, costurile pentru cazare şi masă, asigurare medicală, viză, transport (un bilet tur-retur rută internaţională şi transport local), fonduri pentru materiale didactice şi dezvoltare profesională.

Notă: Opţiunea II prevede acordarea burselor pentru studii de masterat tinerilor profesionişti din serviciul public , care aplică individual la studii de masterat la universităţile din ţările Uniunii Europene (cu excepţia României), SUA, Canada, Norvegia şi Elveţia, respectând angajamentul de a se reîntoarce în Moldova pentru a prelua, garantat, funcţia precedentă sau a fi angajat într-o nouă funcţie, în cadrul organelor administraţiei publice pentru cel puţin trei ani.

Domeniile de studiu sunt următoarele: Politici Educaţionale, Studii Europene şi Drept, Politică Socială, Management/Politică a Mediului, Studii Pace şi Soluţionarea Conflictelor, Politică Agricolă şi de Transport, Management/Administraţie Publică, Economie/Economie de Dezvoltare, Sănătate Publică.

Doritorii de a participa, înainte de a pregăti dosarele, trebuie să dea dovadă de scrisori de înscriere în program, şi să se familiarizeze cu modalităţile şi condiţiile de participare stipulate în ghidul de aplicare, opţiunea II.

Termenul limită de depunere a formularelor este 25 iunie 2013.

Pentru detalii şi formulare de participare, contactaţi:
Centrul de Informaţii Universitare
str. Al.Puşkin 16
tel: +373 (22) 221172; 221167
mob.: +373 68220072
www.burse.gov.md
bursefunctionari@eac.md; www.eac.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *