Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit 2017 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Orange Moldova.

 Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a câte 12000 MDL, după cum urmează:

·         până la 35 de burse – pentru studenţii de la ultimul an de studii superioare de licenţă;

·         până la 15 burse – pentru studenţii de la primul an de studii superioare de master.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

Pentru participarea în concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

1)    să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;

2)    să fie studenţi înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2018), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

           sau

3)    să fie studenţi înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

sau

4)    să fie studenţi care urmează programe de studii integrate (studii superioare de licență și master), cu frecvenţă la zi, în una din următoarele instituţii de învățământ superior din RM:

·         Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Facultatea Medicină şi Facultatea Sănătate Publică – eligibili fiind studenţii de la anii de studii V şi VI; Facultatea Farmacie şi Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;

·         Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară – eligibili fiind studenţii de la anii V şi VI;

·         Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;

·         Universitatea Slavonă, Faculatea Economie, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V.

5)    să dea dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani.

6)    să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

Nu sunt eligibili programului Burse de Merit 2017: studenţii, care au beneficiat/beneficiază de burse în cadrul altor concursuri, anunţate în anul calendaristic 2017, e.g. Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Președintelui, inclusiv alte programe de burse de stat și private (cu excepția burselor universitare); studenţii, care au absolvit ciclul I, studii superioare de licenţă şi/sau ciclul II, studii superioare de master şi, la moment, urmează o a doua licenţă sau un al doilea master; studenţii înmatriculaţi la USMF, care urmează rezidenţiatul şi secundariatul clinic; studenţii, care au beneficiat de Burse de Merit în ediţia 2016 a concursului.

Data limită de prezentare a dosarelor este 25 ianuarie 2018, ora 17:00!

Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte un dosar de aplicare complet. Lista documentelor necesare este indicată în formularul de aplicare pentru concurs, precum și regulamentul programului, care pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau descărcate de pe site-ul www.eac.mdFormularul este disponibil în limbile română şi rusă.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată Poșta Moldovei) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, MD 2012, cu mențiunea Concurs “Burse de Merit”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați latel/fax: (022)221167, (022)221172, 068220072, www.eac.md

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

ATENŢIE!!! Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de către Comisia de Experţi Independenţi şi a unei probe scrise. Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării dosarelor vor fi invitaţi pentru susținerea probei scrise.

Sponsori: BC Moldova Agroindbank SA şi Orange Moldova.

Parteneri:  Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din RM, Agenţia de publicitate Kim Art.

Parteneri media: Revista Săptămîna, Cotidianul Timpul, Ziarul de Gardă şi Agenţia de presă IPN.