Programul de studii „The Lane Kirkland” al Fundaţiei Polono-americane pentru Libertate oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilitatea de a participa la concursul de burse pentru anul academic 2009-2010.

Obiectivul Programului de Burse the Lane Kirkland este de a disemina experienţa Poloniei în domeniul transformărilor economice, sociale şi politice în cadrul studiilor suplimentare.

Se oferă 2 cursuri de studii: 2 semestre pentru masteranzi în instituţiile de învăţământ superior şi de 2-4 săptămâni pentru stagieri din instituţiile guvernamentale şi private în organele /autorităţile echivalente din Polonia.

Domenii de studii:
   * Economie şi management
   * Administrare / management (business, ONG-uri, cultură, protecţia mediului ambiant şi asistenţă medicală)
   * Administrare publică (administrarea de stat locală şi centrală)
   * Drept
   * Ştiinţe sociale (psihologia socială, sociologie)
   * Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale
   * Politică de dezvoltare şi ajutor umanitar

Persoane eligibile pentru participarea în concurs:
   * funcţionari publici, politicieni, experţi şi angajaţi ai organelor de administrare locală şi centrală
   * antreprenori, manageri
   * lideri ai organizaţiilor neguvernamentale, animatori în activitate culturală şi civică
   * profesori universitari, cercetători
   * jurnalişti

Documentele necesare pentru aplicare:
   * Formular de aplicare (chestionarul personal detailat + programul de studii preconizat)
   * 2 scrisori de recomandare
   * copia diplomei de studii superioare
   * fotografie de format paşaport

Documentele scanate urmează a fi transmise la adresa electronică: kirkland2009@fulbright.edu.pl

Termenul limită de aplicare – 15 martie 2009.
Mai multe detalii despre program şi formularul de aplicare pot fi găsite pe site-ul Fundaţiei: www.fulbright.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *