Universităţile vor repartiza studenţii la stagiul de practică, în conformitate cu lista instituţiilor identificate ca bază de practică. Iar studenţii sunt în drept să identifice instituţii pentru realizarea stagiului de practică. Conform noului regulament, aprobat de Ministerul Educaţiei, stagiarii au dreptul să aleagă unităţile de efectuare a stagiului de practică din numărul unităţilor cu care sunt încheiate contractele respective, să pretindă la condiţii corespunzătoare de desfăşurare a stagiului de practică, să execute numai operaţiunile şi lucrările prevăzute în programul de practică.

Studenţii stagiari sunt obligaţi să efectueze stagiul de practică în strictă conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei, iar schimbarea unităţii-baze de practică fără consimţământ este strict interzisă. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică, stagiarul nu poate pretinde la vreo remuneraţie din partea partenerului de practică, cu excepţia cazului în care practicantul şi partenerul de practică convin să încheie un contract individual de muncă.

Viceministra educaţiei, dr. Loretta HANDRABURA, a declarat că regulamentul – cadru a fost elaborat în scopul asigurării condiţiilor de realizare a instruirii practice a studenţilor, promovării relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ superior cu agenţii economici. Ea a mai menţionat că existenţa unui cadru bine reglementat de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică va asigura, în perspectivă, formarea profesională calitativă a viitorilor specialişti, care urmează să se încadreze în câmpul muncii în cele mai diverse domenii ale economiei Republicii Moldova.

Regulamentul conţine prevederi referitoare la tipurile stagiilor de practică, cerinţele unice pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor, obligaţiunile dar şi responsabilităţile subiecţilor implicaţi, ale părţilor care încheie contractele privind stagiile de practică, evaluarea stagiilor, drepturile şi obligaţiunile stagiarului etc.

Lista unităţilor, desemnate ca baze pentru efectuarea stagiilor de practică urmează să fie stabilită de organele centrale de specialitate ale administraţiilor publice şi ale autorităţilor administrative centrale, care monitorizează ramurile economiei naţionale. Instituţiile de învăţământ superior vor selecta unităţile–baze de realizare a stagiilor de practică, din cele stabilite de organele centrale de specialitate şi vor încheia, din timp, pe o perioadă determinată, convenţii–cadru de parteneriat.

Stagiile de practică sînt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice, acumulate de către studenţi pe parcursul anilor de studii şi formării competenţelor stabilite prin Cadrul Naţional al Calificărilor, pe domenii de formare profesională. Acestea contribuie la pregătirea unor specialişti calificaţi pentru economia naţională.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *