Pentru anul de studii 2009-2010, tinerii din Republica Moldova vor beneficia de circa 2590 de burse de studii în România. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) al României a făcut publice condiţiile de înmatriculare a etnicilor români de peste hotare.


Astfel, tinerii din R.Moldova pot aplica pentru 950 de locuri pentru studii preuniversitare, 1100 pentru studii de licenţă, 353 de locuri  pentru studii de masterat, 127 de locuri pentru studii de rezidenţiat şi 60 de locuri pentru studii universitare de doctorat. Depunerea actelor se va face la sediul Ambasadei României la Chişinău în perioada 17 iulie-27 iulie 2009.

Din cele 950 de burse pentru studii preuniversitare, 750 revin absolvenţilor studiilor gimnaziale din promoţia anului de studii 2008-2009, dintre care 70 de locuri cu bursă sunt destinate tinerilor din raioanele de est ale R.Moldova.Alte 50 de locuri cu bursă din categoria studii preuniversitare, revin  absolvenţilor clasei a VIII-a din Româania, iar restul de 150 de locuri fără bursă revin  cetăţenilor R.Moldova care doresc să-şi continue studiile în România şi nu se încadrează în nici una din categoriile menţionate.

Pentru studii de licenţă, basarabenilor li se acordă 300 de locuri cu bursă pentru absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat din România; 700 de locuri cu bursă şi 100 fără bursă, pentru absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat din R.Moldova, din care 70 de locuri cu bursă pentru absolvenţi ai liceelor cu predare în limba româna din raioanele de est  ale RM.

Pentru studii postuniversitare de masterat – sunt acordate 123 de locuri cu bursă şi 230 de locuri fără bursă pentru toţi etnicii români de peste hotarele ţării. Pentru studii postuniversitare de rezidenţiat – se acordă pentru toţi etnicii români, 127 de locuri cu bursă, iar pentru studii universitare de doctorat – 40 de locuri cu bursă şi 20 de locuri fără bursă. 

Conform ghidului destinat candidaţilor de etnie română din R.Moldova, absolvenţii de liceu cu diploma de BAC din România şi cei cu diploma de BAC din R.Moldova cu studii parţiale de liceu în Româania (minim 2 ani de studii) se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de admitere  pe locurile repartizate, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Cei care deţin diploma de BAC din RM cu studii liceale complete în R.Moldova depun dosarul la Ambasada Romaniei din Chişinau. La universităţile din România, la înmatriculare, candidaţii vor depune actele de studii în original la sediul unităţii de învăţământ superior la care a fost repartizat. Candidaţii declaraţi admişi la studii de licenţă, cu bursă şi fără bursă, se vor prezenta pentru înmatriculare la sediul universităţilor unde au fost declaraţi admişi până cel mai târziu pe 01 octombrie 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *